เล็งแก้คำสั่ง คสช.เปิดทาง อ.ก.ค.ศ.จังหวัด-สพฐ.ตั้ง-ย้ายครูและบุคลากรการศึกษา

614
แก้คำสั่ง กสช.
แก้คำสั่ง กสช.

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงมติคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างของ สพฐ.โดยคืนอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53(3) และ(4) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีการตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) จังหวัด และตั้ง อ.ก.ค.ศ.สพฐ. เพื่อให้อำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายมาอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นตนจึงมอบหมายให้สำนักนิติการของ สพฐ.ไปแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 16 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคำสั่งคสช.ฉบับที่ 19 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค จากนั้นจะเสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้พิจารณาต่อไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่การให้เพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ให้ครบทุก 77 จังหวัดนั้น หลังจากตนได้หารือกับ รมว.ศธ.ในเรื่องนี้แล้ว รมว.ศธ.มีข้อสั่งการมาว่า เป็นเรื่องดีที่เราจะเพิ่มสพม.ให้ครบทุกหวัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่การเพิ่ม สพม.ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดถือว่ามากเกินไป ดังนั้นจึงมอบให้สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของ สพฐ.ไปศึกษาความเหมาะสมในการขยาย โดยยึดหลักเกณฑ์ควาสะดวกสบายในคมนาคม ค่าสัมปสิทธิ์จำนวนโรงเรียน นักเรียน และครูเช่น จังหวัดใดมีพื้นที่ห่างไกลกันมากก็ให้จัดตั้ง สพท.จังหวัดละ 1 แห่ง ส่วนจังหวัดใดที่ไม่ไกลกันมากก็ให้รวมสองจังหวัดเป็น 1 เขตพื้นที่ ขณะเดียวกันตนได้เสนอเรื่องการปรับโครงสร้าง สพม.ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรเข้าไปทดแทนการจัดตั้ง สพม.ใหม่ และผู้ที่ย้ายไปประจำคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ด้วย.

เพิ่มเพื่อน

ที่มาข่าวจาก At HeaR