รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ลั่น !!! ทุกโรงเรียนต้องมี “ธนาคารขยะ”

1285
ธนาคารขยะ
ธนาคารขยะ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมแนวทางการบริหารการจัดการขยะในโรงเรียน ตามข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ว่า การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการขยะเข้าร่วมด้วย โดยเห็นตรงกันที่จะให้มีการกำหนดเป้าหมายการกำจัดขยะที่ชัดเจน สามารถจับต้องได้และยังมีการวางงบประมาณที่เหมาะสมในการดำเนินการ ซึ่งในเรื่องงบฯ ตนได้หารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า จะมีการกำหนดงบฯ ดำเนินการเรื่องดังกล่าวในปีงบฯ 2564 เพื่อที่จะได้มีเวลาประสานงานร่วมกับภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเรื่องการดูแลขยะได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในเดือน ต.ค.2563 นี้

“การแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งหากเราสามารถทำให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวในเรื่องนี้ได้ก็จะทำให้ปัญหานี้ลดน้อยลง โดยที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงแนวทางการขยายโครงการธนาคารขยะ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เราจะได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการธนาคารขยะ เพื่อที่จะให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน และผมคิดว่าเราควรจะให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง คิดเอง ขับเคลื่อนเองโดยจะมีการวางพื้นฐานไว้ ว่า ธนาคารขยะควรจะเป็นอย่างไร และจะมีครู ผู้อำนวยการโรงเรียนสนับสนุน ทั้งนี้ในส่วนของโรงเรียนที่มีการดำเนินการอยู่แล้วก็จะนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ทุกโรงเรียนของทุกสังกัด จะต้องมีธนาคารขยะ และมีการบริหารจัดการขยะดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ”รมว.ศธ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเราสร้างนักเรียนให้มีความตื่นตัวในเรื่องนี้แล้ว ตนเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความตื่นตัวไปถึงผู้ปกครองนักเรียนได้ด้วย.

เพิ่มเพื่อน

5 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา At HeaR