ดาว์พงษ์สั่งสกศ.พลิกการทำงาน360องศาปฏิรูปการศึกษาใหม่

71

วันที่ 11 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโนบายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.)  ว่า  ได้รับทราบการดำเนินงานของ สกศ.และพบว่า งานที่
สกศ.ทำไว้จะต้องมีการจัดกลุ่มและความเร่งด่วนของงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น


อีกทั้งเรื่องปฏิรูปการศึกษาจะต้องมีการพลิกการทำงานใหม่แบบ 360 องศา
ซึ่งในบางประเด็นในการปฏิรูปการศึกษาอาจจะต้องมีทั้งการปรับปรุงและแก้ไข
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาประสบผลสำเร็จ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ สกศ.กลับไปทำแผนเรื่องการปฏิรูปการศึกษาใหม่
เพราะตนยังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องนี้เท่าที่ควร โดย สกศ.จะต้องไปจัดระเบียบการปฏิรูปการศึกษาใหม่
เพื่อให้เป็นสัดส่วนและจับต้องได้


โดยมอบเป็นนโยบายให้แก่ สกศ.ว่า แผนดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาจะต้องทำให้เกิดความชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงาน 
เพราะหากแผนการศึกษาของ สกศ.ยังเป็นการทำงานที่คลุมเครือ
สังคมไม่รู้ไม่เห็นเป็นภาพเบลอก็ไม่เกิดผลสำเร็จ  ดังนั้นหากมีแผนการทำงานดีก็ไม่มีใครอยากเปลี่ยน
ส่วนการปรับโครงสร้างของ สกศ.
ที่จะให้ไปขึ้นกับสำนักนายรัฐมนตรีนั้นตนยังไม่ได้ดูรายละเอียดในส่วนนี้


“ส่วนนโยบายเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ได้เสนอแผนมาให้ผมพิจารณาแล้ว แต่ยังมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ดังนั้นจึงขอเวลาให้
สพฐ.ไปจัดทำเวิร์คช็อปกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้เรียบร้อยก่อน
ซึ่งผมมีแนวทางการขับเคลื่อนไว้แล้ว เช่น การลดเวลาเรียนจะต้องไม่มีการลดสาระสำคัญในวิชาหลัก
และกิจกรรมที่เข้ามาเสริมจะต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะการดำรงชีวิต
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลให้แก่ผู้เรียน  เป็นต้น
ทั้งนี้คาดว่ารูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะแล้วเสร็จในวันที่ 10
ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน”

ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจาก : มติชนออนไลน์ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:20:02 น.