แนะโยกรร.อนุบาลอยู่ใต้ปีกสธ.

41

อธิบดีกรมอนามัย ชี้ไทยลงทุนในเด็กปฐมวัยน้อย ห่วงเด็ก 29%
พัฒนาการช้ากว่าที่ควรจะเป็น แนะย้ายโรงเรียนอนุบาลอยู่ภายใต้การดูแลของ
สธ. วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลคุณแม่วัยใส สอนการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี

 วันนี้ (14 ก.ย.) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย
กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง “เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ระบบเด็กปฐมวัย” ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล ว่า
การลงทุนในเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมาก
เพราะเป็นการลงทุนด้านทักษะความรู้ และพัฒนาการของเด็ก
แต่ประเทศไทยกลับลงทุนน้อยทำให้ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กไทยในระดับปฐมวัย
29% มีพัฒนาการช้ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก
โดยสาเหตุนอกจากมาจากพันธุกรรมแล้ว ยังมาจากการเลี้ยงดู
และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กด้วย
ซึ่งพ่อแม่ยุคใหม่มักส่งลูกไปยังศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
หรือบางครอบครัวจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงเด็ก
โดยคนเลี้ยงอาจไม่มีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงเด็กที่ถูกต้อง

เพิ่มเพื่อน

“ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแล
และแก้ปัญหาคุณแม่วัยใสท้องไม่พร้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีๆ
ละไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน
ซึ่งจะต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้คุณแม่กลุ่มนี้เป็นคุณแม่ที่มี
คุณภาพ และรู้จักวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี
นอกจากนี้ผมขอเสนอให้โรงเรียนอนุบาลย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เพราะการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
ต้องเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้เล่น
ได้เรียนรู้ตามจินตนาการ และความคิดของเด็กเอง ไม่ใช่เน้นสอนเรื่องการศึกษา
ซึ่งทุกวันนี้เด็กอนุบาลต้องเรียนพูดถึง 3-4 ภาษา
และเน้นวิชาการค่อนข้างมาก”อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 15:47 น.