ทปอ.ยังไม่เพิ่มโอเน็ตสอบเข้าอุดมฯ

140

จากกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับการปรับลดเนื้อหาการเรียนของนักเรียน ขณะที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ. เตรียมหารือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ปรับระบบการสอบเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายนั้น ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ทปอ.จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนว่า นโยบายลดเวลาเรียนของ ศธ.จะปรับลดความเข้มข้นเนื้อหาทางวิชาการมากน้อยแค่ไหน และลดเนื้อหาส่วนใดบ้าง โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปลาย ซึ่งจะส่งต่อเด็กเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ ทปอ.จะได้ปรับลดเนื้อหาส่วนที่เด็กไม่ได้เรียนออกจากการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และจะขอพบ รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.เพื่อรับทราบนโยบาย จากนั้นจะไปหารือใน ทปอ.อีกครั้ง ส่วนการใช้คะแนนโอเน็ตคงไม่มีการปรับเพิ่ม เพราะปัจจุบัน ทปอ.ใช้คะแนนที่มาจากการเรียนในห้องเรียนเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่สูงถึง 50% แบ่งเป็นโอเน็ต 30% และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) อีก 20%

ด้าน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จเพราะคอขวด แม้จะมีการปรับหลักสูตรหรือลดเวลาเรียน แต่หากระดับอุดมศึกษาไม่รับลูกสิ่งที่ทำก็ไม่สำเร็จ.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 12 ก.ย. 2558 05:15