แผนการศึกษาชาติผลิตเด็กไทยคิดเป็น

47

“ดาว์พงษ์”สั่งสภาการศึกษาเร่งทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะยาว 15 ปี
มุ่งผลิตเด็กไทยคิดวิเคราะห์เป็น มีสมอง มีสติ รอบรู้เท่าทันโลก
มีภูมิคุ้มกันการใช้ไอที พร้อมทำยุทธศาสตร์ดูแลเด็กเก่ง

 วันนี้ (15 ก.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ในการประชุมสภาการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้
ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการปฎิรูปการศึกษาด้านต่างๆ
โดยเฉพาะการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) เป็นแผนระยะยาว 15
ซึ่งตนให้ความสำคัญมาก
โดยมอบแนวทางให้คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ
ไปจัดทำแผนฉบับนี้ให้มีความหลากหลาย และสามารถจับต้องได้มากขึ้น
รวมถึงนำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมที่เคยมีการดำเนินการไว้
มาศึกษาเพิ่มเติมว่ามีช่องโหว่ตรงจุดไหนบ้าง
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
เพราะตนต้องการเห็นทิศทางการศึกษาไทยอย่างชัดเจน ทั้งนี้
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าวจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปี 2559

“ แผนการศึกษาแห่งชาติ ต้องวางระบบการผลิตเด็ก
เพื่อเป็นประชากรไทยในอนาคตที่รู้จักคิดวิเคราะห์เป็น
ไม่ใช่สอนให้เด็กนั่งท่องจำเพียงอย่างเดียว และการผลิตเด็กออกสู่ภาคสังคม
จะต้องเป็นเด็กไทยที่มีสมอง มีสติ
มีความรอบรู้เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย
ไม่ใช่ผลิตเด็กที่จบออกมาแล้วใช้แต่ความรู้สึกสร้างความสับสนให้แก่สังคม
และที่สำคัญแผนดังกล่าวจะต้องเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนใน
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วย
เนื่องจากโลกไอทีทุกวันนี้มีความน่ากลัวมากขึ้น
เราจะต้องสอนให้เด็กรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี
เพราะหากเด็กไม่รู้จักคิดก็จะส่งผลให้พวกเขาหลุดโลกจากการใช้สื่อที่ไม่
เหมาะสมได้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวด้วยว่า
ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ หรือ เด็กเก่ง ซึ่งตนได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไปศึกษารายละเอียดในการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าจะมีแนวทางดูแลเด็กเหล่านี้อย่าง
ไรบ้าง เพราะเด็กเก่งมีจำนวนมากและหลากลายสาขา
แต่ที่ผ่านมาไม่มีระบบดูแลให้ครอบคลุม
ซึ่งในอนาคตเด็กเก่งเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญให้แก่ประเทศชาติ.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 15:00 น.