กยศ.จ่อลุยยึดทรัพย์คนเบี้ยวหนี้เพิ่ม

33

น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2558 มีผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมทั้งสิ้น 750,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้กู้รายใหม่ ประมาณ 200,000 ราย ซึ่งเบื้องต้นพบว่าจำนวนผู้กู้รายใหม่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะ กยศ.จำกัดจำนวนผู้กู้ไม่ให้เกิน 200,000 ราย รวมทั้งอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลง ทำให้นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาน้อยลงด้วย สำหรับในส่วนของการชำระหนี้นั้น เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเมื่อเดือน ก.ค.57 กับ ก.ค.58 พบว่าปีนี้มีผู้มาชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นจากปี 57 รวมแล้ว 2.2 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ชำระหนี้ในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการจ้างบริษัทติดตามหนี้ โดยในปี 2557 ได้เงินคืนมาประมาณ 800 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558 ประมาณ 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถือว่ายังมีลูกหนี้เงินกู้ กยศ.ที่ยังค้างชำระอีกจำนวนมาก ซึ่ง กยศ.ต้องเร่งติดตามและพยายามหามาตรการรณรงค์ เพื่อไม่ให้มีผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและถูกยึดทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก

ผู้จัดการกองทุน กยศ. กล่าวอีกว่า ล่าสุดมีผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และไม่มาชำระหนี้ตามที่ถูกบังคับคดี จึงถูกยึดทรัพย์ไปแล้วจำนวน 786 รายเป็นเงิน 22 ล้านบาท และมีผู้ที่เข้าข่ายจะถูกยึดทรัพย์อีก จำนวน 4,175 ราย รวมเป็นเงิน 109 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้กู้ที่อยู่ในช่วงปีการศึกษา 2547 ดังนั้นอยากเชิญชวนให้ผู้กู้ที่ค้างชำระรีบมาชำระหนี้เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง และยึดทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ กยศ.จะไม่ทำโครงการไกล่เกลี่ย แต่จะร่วมกับหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ให้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้โดยหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นลูกหนี้ กยศ. โดยจะเริ่มในหน่วยงานราชการต่างๆ แต่ก็มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วย.

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 17 ก.ย. 2558 06:01