5 เขตพื้นที่ฯ ที่มียอดผู้สมัครครูผู้ช่วยสูงสุด(5วัน 14 -18 ก.ย. 2558) ยอดรวม 5 วัน 60,829 คน

255

จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2/2558
จำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 60,829 คน  ข้อมูล ณ วันที่  18 กันยายน 2558 จากเว็บไซต์ Teacher OBEC 2/2558

โดยมี 5 เขตพื้นที่ฯ    ที่มียอดผู้สมัครครูผู้ช่วยสูงสุด(5วัน 14 -18 ก.ย. 2558) ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดูสถิติทุกเขตพื้นที่ ที่นี่ครับ    หรือ คลิกที่นี่ครับ

      1.   เชียงราย เขต2            2,976 คน

      2.   ศรีสะเกษ เขต4           2,923 คน
      3.   เชียงใหม่ เขต5           2,057 คน
      4.   สุรินทร์ เขต2               1,601 คน
      5.   พิษณุโลก เขต2          1,563 คน

ดูสถิติทุกเขตพื้นที่ ที่นี่ครับ    หรือ คลิกที่นี่ครับ