เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบครูผู้ช่วย 60 อัตรา สมัคร 5 – 29 ตุลาคม 2558

89

ประกาศสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2559

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้

1) ภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา

2) คณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

3) ภาษาไทย จำนวน 7 อัตรา

4) วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

5) ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

6) สังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

7) ศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา

8) คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

9) นาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา

10) ดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา

11) ดนตรีสากล จำนวน 5 อัตรา

12) เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

13) ประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

14) พลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

15) ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

16) บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

17) ภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา

18) ทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

19) แนะแนว จำนวน 1 อัตรา

20) คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 0 7621 2725 ต่อ 512

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่