ดาว์พงษ์ ย้ำ! ไม่รีบร้อนปรับหลักสูตร

56

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ มาเข้าพบว่าทางสมาคมฯได้ยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการศึกษาชาติ โดยเฉพาะประเด็นที่เด็กมีภาระการเรียนและเน้นการจัดการเรียนการสอนท่องจำมาก เกินไป และเห็นว่าควรมีการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั้งสองเรื่องก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่เด็กอยู่แล้ว โดยการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 นั้นคงต้องใช้เวลา และไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ภายในวันเดียว เพราะจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนมาช่วยระดมความคิดเห็น ตนยังไม่คิดเรื่องการปรับหลักสูตร ขอเดินหน้านโยบายลดเวลาเรียนก่อน หากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จก็อาจไม่มีความจำเป็นต้องปรับหลักสูตรก็ได้

ต่อข้อถามว่า มีแนวทางจะแก้ไขปัญหาระบบเด็กฝากหรือการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะในโรงเรียน หรือไม่ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ตนคงไม่สามารถบอกได้ว่าการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะมันดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่เข้าใจว่าการเรียกรับเงินดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดังนั้นจะต้องมาดูปัญหาในเรื่องนี้กันว่าเกิดจากตรงไหน ซึ่งคิดว่าควรมีการศึกษาข้อดีและข้อเสีย เพราะการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะเป็นการเรียกรับเงินจากหลากหลายช่องทาง เช่น การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา เป็นต้น โดยอาจจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนว่ามีด้านดี ด้านเสียจากจุดไหน และนำเอาปัญหาต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เกิดความชัดเจน ก่อนจะพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป.

แหล่งที่มาของข่าว : ไทยรัฐออนไลน์