สพฐ.รับครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2,616 อัตรา เปิดรับ 2-8 พ.ย.58

53

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้กำหนดการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ว16 ครั้งที่ 2/2558

โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รับสมัคร 226 เขต รวมสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กลุ่ม
วิชาที่เปิดสอบ 53 กลุ่มวิชา รวมอัตราว่าง 2,616 อัตรา แบ่งเป็น
อัตราว่างที่เหลือจากการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 จำนวน 1,780
อัตรา อัตราที่ได้รับจัดสรรจากการคืนจากอัตราเกษียณ ปีงบประมาณ 2556 จำนวน
315 อัตรา และอัตราที่ได้รับจัดสรรจากการคืนอัตราเกษียณ ปีงบ 2557 จำนวน
485 อัตรา

เพิ่มเพื่อน

สำหรับปฏิทินการสมัครมีดังนี้ ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ตุลาคม,
รับสมัคร วันที่ 2-8 พฤศจิกายน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 13 พฤศจิกายน, สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
และภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก วันที่ 28 พฤศจิกายน และสอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน
และประกาศผลการสอบภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.ย. 2558 (กรอบบ่าย)