การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์

584
การทำบัตรข้าราชการ
การทำบัตรข้าราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

เพิ่มเพื่อน

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  1. บัตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  2. บัตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.เขต.
  3. บัตร ลูกจ้างประจำ
  4. บัตร พนักงานราชการ
  5. บัตร ช่วยราชการ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
  6. บัตร บำนาญ-ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  7. บัตร บำนาญ-ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
  8. บัตร บำนาญ-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก่อน 2547)
  9. บัตร บำนาญ-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลัง 2547)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ