สพฐ.รับสมัคร ครูผู้ช่วย′ว16′ 2,616 อัตรา 2-8 พ.ย. นี้

57

เพิ่งจะปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 ไปสดๆ ร้อนๆ
เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีข่าวดีอีกแล้ว โดย
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16 ครั้งที่ 2/2558
โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เปิดรับสมัคร 226 เขต
รวมสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กลุ่มวิชาที่เปิดสอบมีจำนวน 53
กลุ่มวิชา อัตราว่างจำนวน 2,616 อัตรา

อัตราว่างที่เปิดสอบได้มาจาก
1.อัตราว่างที่เหลือจากการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2558 จำนวน 1,780
อัตรา 2.อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556
จำนวน 315 อัตรา และ 3.อัตราที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 485 อัตรา

สำหรับปฏิทินการสมัคร ว16 มี ดังนี้
ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ตุลาคม รับสมัคร วันที่ 2-8 พฤศจิกายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 13 พฤศจิกายน
สอบข้อเขียน ภาค ก
ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก วันที่ 28 พฤศจิกายน และสอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน
และประกาศผลการสอบภายในวันที่ 4 ธันวาคม

ส่วนการรับสมัครครูผู้ช่วย
กรณีทั่วไป ครั้ง 2/2558 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา
มี สพท. 110 เขต และ สศศ.เปิดรับสมัครใน 44 กลุ่มวิชา
เพื่อทดแทนอัตราว่างจำนวน 1,611 อัตรานั้น
ปรากฏว่ามีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 110,926 คน
สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน
14,540 คน คอมพิวเตอร์ จำนวน 13,710 คน สังคมศึกษา จำนวน 12,650 คน
วิทยาศาสตร์ จำนวน 11,642 คน และภาษาอังกฤษ จำนวน 10,594 คน

โดยเขต
พื้นที่ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 4,468
คน, สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 4,427 คน, สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3,290
คน, สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 2,753 คน และ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 2,628
คน

ผู้สมัครกว่า 1.1 แสนคนดังกล่าว
จะทราบว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะเข้าสอบแข่งขันได้หรือไม่ในวันที่ 25
กันยายนนี้ เมื่อทราบแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม
เพราะจะมีการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 10
ตุลาคม ตามมาด้วยสอบภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 11 ตุลาคม
และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพในวันที่ 12 ตุลาคม
และทราบผลในวันที่ 20 ตุลาคม

อย่างไรก็ตาม
แม้พลาดการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยทั่วไป ครั้งที่ 2/2558
ในส่วนของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ
ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ ยังมีโอกาสลงสมัครครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16 ครั้งที่ 2/2558
ซึ่งจะเปิดรับระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายนนี้

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:58:11 น.