อบรมออนไลน์ฟรี วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส Covid-19

1027
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบทำแบบทดสอบ ผ่าน80%ได้เกียรติบัตร

เพิ่มเพื่อน

 

ทำแบบทดสอบ