แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนได้ตามความเหมาะสม ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษา 2563 )

1946
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

 

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน สื่บเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19  ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนได้ตามความเหมาะสม ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษา 2563 ) ภายใต้บริบทของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพิ่มเพื่อน
เลื่อนเงินเดือน
เลื่อนเงินเดือน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ที่มาข่าวจาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ