ฝากว่าที่เลขากศน.สานต่อรักการอ่าน

49

“การุณ” ฝากงาน “รักการอ่าน” ให้ “สุรพงษ์” ว่าที่เลขาฯ กศน.คนใหม่สานต่อ ชี้เพื่อแก้ปัญหาคนไทยไม่รู้หนังสือที่ยังมีอีกมาก

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ
กศน.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับนายสุรพงษ์ จำจด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าที่เลขาฯ กศน.คนใหม่
โดยได้ฝากงานให้นายสุรพงษ์สานต่อโครงการสำคัญๆ
โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือคนไทย ซึ่งที่ผ่านมา
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก และ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า
ประเทศไทยมีคนไม่รู้หนังสือเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปี 2559
จะเร่งรณรงค์ให้คนไทยรู้หนังสือให้มากที่สุด
ซึ่งต้องเริ่มจากการทำสำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือที่ชัดเจน
และจัดทำฐานข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และอยู่ที่ไหน
ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงหลักสูตรการสอน
โดยนำการสอนแบบแจกลูกสะกดคำตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มาใช้เพื่อให้รู้พื้นฐานตั้งพยัญชนะ ตัวสะกด
ไม่ใช่สอนให้จำเป็นคำๆ ซึ่งทำให้ลืมง่าย

“ที่ผ่านมา กศน.มีการให้ความรู้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือมาโดยตลอด
แต่ก็ยังคงมีผู้ไม่รู้หนังสืออยู่
ที่มักจะอยู่ในกลุ่มคนชายขอบไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
เด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา และผู้สูงอายุที่ลืมหนังสือ
จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ยังมีผู้ไม่รู้หนังสือถึง 259,034 คน แต่จริงๆ
น่าเกือบล้านคน ดังนั้นหากเรามีฐานข้อมูลที่ชัดเจนจะทำให้แก้ไขปัญหาได้
โดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
นอกเหนือจากใช้ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เลขาฯ กศน.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

นายการุณกล่าวต่อว่า
นอกจากนี้ยังขอให้นายสุรพงษ์สานต่อโครงการบ้านหนังสือชุมชน
ซึ่งปรับมาจากบ้านหนังสืออัจฉริยะที่ได้ยกเลิกไป
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในการบริจาคหนังสือเพื่อให้
เป็นบ้านหนังสือที่มีชีวิต และเป็นการสังคมรักการอ่าน ซึ่งถึงแม้ว่า
กศน.จะไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้
การขยายโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือทวิศึกษา รวมถึงโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อาทิ
สร้างศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี
และสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่สูง 4 จังหวัด ตาก น่าน เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ใช้กระบวนการศึกษาเข้าไปเปลี่ยนความคิดคนในพื้นที่.

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์