คลิปสื่อการสอน คณิตคิดสนุก ดาวน์โหลดที่นี่ครับ!

105
เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนมาเผยแพร่ให้คุณครูและผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมครับ
หรือ

เพิ่มเพื่อน
ผลรวมของมุมภายในรูปเรขาคณิต ตอนที่ 2
ค 3.1 ,ค 3.2