สพฐ. เผย 4 ระยะ การจัดการศึกษา ด้วย เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ฝ่าวิกฤติ โควิด-19

2487
สพฐ. เผย 4 ระยะ การจัดการศึกษา ด้วย เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ฝ่าวิกฤติ โควิด-19
สพฐ. เผย 4 ระยะ การจัดการศึกษา ด้วย เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ฝ่าวิกฤติ โควิด-19

สพฐ. เผย 4 ระยะ การจัดการศึกษา ด้วย เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ฝ่าวิกฤติ โควิด-19

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ จากทาง สพฐ. มาฝากครับ  จากที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายในการจัดการศึกษา ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นั้น  สพฐ.ได้มีการกำหนดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2563  ดังนี้

การจัดการศึกษา ด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  แบ่งได้ 3 ระยะ  คือ 1.เตรียมความพร้อม   2.ทดลองการสอน  3.จัดการเรียนการสอน ระยะที่ 4 ระยะเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

เพิ่มเพื่อน

โดยมีรายละเอียด และแนวปฏิบัติ ในทั้ง  4  ระยะ  คือ..
1.เตรียมความพร้อม

2.ทดลองการสอน

ระยะที่ 3 ระยะจัดการเรียนการสอนตรงกับเวลาที่เปิดภาคเรียน และ

ระยะที่ 4 ระยะเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

ขอขอบคุณที่มา  สพฐ.