ค้านใช้เงินช.พ.ค.รีไฟแนนซ์หนี้เน่าออมสิน

60

อดีตกรรมการคุรุสภา ชี้
ใช้เงินช.พ.ค.รีไฟแนนซ์หนี้ออมสิน ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด
แค่ยืดลมหายใจแก้ปัญหาให้ธนาคารออมสินเพียงแห่งเดียว

วันนี้ (15 ธ.ค.)
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)และธนาคารออมสินได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู
โดยให้ใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.
ค.)ที่ญาติจะได้รับหลังจากสมาชิกเสียชีวิตส่วนหนึ่ง
มาตั้งเป็นวงเงินกู้ในการรีไฟแนนซ์
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน นั้น

เพิ่มเพื่อน

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตกรรการคุรุสภา กล่าวว่า
การรีไฟแนนซ์ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด
เป็นเพียงการยืดเวลาให้ครูได้หายใจ มีเวลาผ่อนชำระมากขึ้น
แต่ไม่ได้ทำให้หนี้สินครูลดลง
ขณะเดียวกันแหล่งหนี้ก้อนใหญ่ของครูไม่ได้อยู่ที่ธนาคารออมสินเท่านั้น
ยังมีแหล่งอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
จึงอยากเสนอให้รัฐบาลหารือกับสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ ของครู
ขอให้ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ครูมีความสามารถผ่อนชำระเงินต้นได้มากขึ้น
แต่ทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คือ การสร้างจิตสำนึกให้ครูมีวินัยทางการเงิน
ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ เช่นอยากมีบ้าน มีรถ
ซึ่งล้วนเป็นต้นตอของหนี้สินที่พอกพูน

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช.ศธ. กล่าวว่า
วิธีการดังกล่าวคงแก้ปัญหาได้ชั่วคราว สิ่งสำคัญคือ ต้องให้ความรู้
เพราะเรื่องหนี้สินครูเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัส
ดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)
ก็ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินให้ครู
มีแต่ส่งเสริมให้มีหนี้มากขึ้น

แหล่งข่าวจาก ศธ.เปิดเผยว่า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว
เชื่อว่าหากเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) คงจะมีการถกเถียงกันอย่างหนัก
เพราะเป็นการปัญหาให้ธนาคารออมสินเท่านั้น ขณะที่สถาบันการเงิน
หรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ ของครู ต่างก็หวังให้ครูใช้เงิน
ช.พ.ค.มาชำระหนี้เช่นกัน ส่วนบอร์ดบริหารกองทุน ช.พ.ค.ก็อาจจะไม่ยอม
เพราะไม่ได้เป็นการช่วยเหลือครู แต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล
ให้ธนาคารออมสินที่กำลังเป็นปัญหาอย่างหนัก เพราะมีหนี้เสียจำนวนมาก

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 15 ธันวาคม 2558