ดาวน์โหลดที่นี่!..สื่อการเรียนรู้สำหรับสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET / NT 2558 โดย DL Thailand

126

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DL
Thailand) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558
โดยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ NT
/O-NET ปี 2558 ทุกชั้นเรียน พร้อมกับ VTR ที่ได้มาจากทุกแหล่งเรียนรู้
ทั้ง DLTV  DLIT True สสวท.  โรงเรียนชั้นนำจากทั่วประเทศที่ผลิตขึ้นเอง
และของสพม.ต่าง ๆ   สามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ได้เลย ที่นี่

เพิ่มเพื่อน
ข้อแนะนำการใช้งาน
1.ดาวน์โหลดไฟล์ตามระดับที่ต้องการเป็นไฟล์ MS Word
2.เปิดไฟล์  แล้วเลือกลิงค์ที่ต้องการดูโดยกดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเม้าส์ที่ลิงค์ หรือ
คัดลอกลิงค์ไปวางใน Browser  (Chrome,Firefox,IE,…)
ลิงค์ไปยังเอกสารโดยตรง
คณิตศาสตร์ ป.3
คณิตศาสตร์ ป.6
คณิตศาสตร์ ม.3
คณิตศาสตร์ ม.6
——————————————————————
ภาษาไทย ป.3
ภาษาไทย ป.6
ภาษาไทย ม.3
ภาษาไทย ม.6
———————————————————————-
ภาษาอังกฤษ ป.3
ภาษาอังกฤษ ป.6
ภาษาอังกฤษ ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.6
———————————————————————-
วิทยาศาสตร์ ป.3
วิทยาศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ม.6 ชีววิทยา-เคมี
วิทยาศาสตร์ ม.6 ฟิสิกส์ + โลก + อวกาศ
———————————————————————-
สังคมศึกษา ป.6
สังคมศึกษา ม.3
สังคมศึกษา ม.6 สาระที่ 1
สังคมศึกษา ม.6 สาระที่ 2
สังคมศึกษา ม.6 สาระที่ 3
สังคมศึกษา ม.6 สาระที่ 4
สังคมศึกษา ม.6 สาระที่ 5

ลิงค์สำรองครับ : https://drive.google.com/folderview?id=0B6ns8HUIe7OHem1oR1FCRmlJOE0&usp=sharing

ที่มา : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล