ระบบสอบออนไลน์ ของ สทศ. พร้อมตัวอย่าง ข้อสอบออนไลน์ ป.6 และ ม.3 (4 พฤษภาคม 2563)

2770
ระบบสอบออนไลน์ ของ สทศ. พร้อมตัวอย่าง ข้อสอบออนไลน์ ป.6 และ ม.3 (4 พฤษภาคม 2563)
ระบบสอบออนไลน์ ของ สทศ. พร้อมตัวอย่าง ข้อสอบออนไลน์ ป.6 และ ม.3 (4 พฤษภาคม 2563)

ระบบสอบออนไลน์ ของ สทศ. พร้อมตัวอย่าง ข้อสอบออนไลน์ ป.6 และ ม.3 (4 พฤษภาคม 2563)

สวัสดีครับ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ..ด้วย วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563)
สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน ได้จัดทำ ระบบสอบออนไลน์ ของ สทศ. พร้อมตัวอย่าง ข้อสอบออนไลน์ ป.6 และ ม.3 (4 พฤษภาคม 2563)  ดังนี้ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รายวิชาที่เปิดสอบ
รหัส 61 ภาษาไทย ป.6
รหัส 62 สังคมศึกษา ป.6
รหัส 63 ภาษาอังกฤษ ป.6
รหัส 64 คณิตศาสตร์ ป.6
รหัส 65 วิทยาศาสตร์ ป.6
**รายวิชาในการทดสอบ O-NET

เพิ่มเพื่อน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชาที่เปิดสอบ
รหัส 91 ภาษาไทย ม.3
รหัส 92 สังคมศึกษา ม.3
รหัส 93 ภาษาอังกฤษ ม.3
รหัส 94 คณิตศาสตร์ ม.3
รหัส 95 วิทยาศาสตร์ ม.3
**รายวิชาในการทดสอบ O-NET

ลิ้งรายชื่อวิชาที่เปิดสอบ

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 61 ภาษาไทย ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 62 สังคมศึกษา ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 63 ภาษาอังกฤษ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 64 คณิตศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 65 วิทยาศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 91 ภาษาไทย ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 92 สังคมศึกษาฯ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 93 ภาษาอังกฤษ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 94 คณิตศาสตร์ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 95 วิทยาศาสตร์ ม.3

ที่มา  สทศ.   วันที่ 4 พฤษภาคม  2563