“ปลัด ศธ.”เชียร์ ร่างรัฐธรรมนูญปราบโกง

72

ปลัด ศธ.หนุน “มีชัย ฤชุพันธ์”
มาตรการการแก้ไขปัญหาทุจริตไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
แนะปรับกระบวนการยุติธรรมด้วย เผย ศธ.มีเรื่องร้องเรียนเพียบ .

วันนี้ (4 ม.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า
ตนเห็นด้วยตามที่ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ระบุเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาทุจริตที่เขียนเพิ่มเติมไว้ในร่างรัฐ
ธรรมนูญ ว่า
การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณต้องร่วมรับผิดชอบตั้งแต่ต้น
น้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ
โดยคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่อนุมัติโครงการที่มีการทุจริตแล้วถูกจับได้ก็จะต้อง
พ้นจากตำแหน่งทั้ง ครม.ทันที
ในส่วนของภาคราชการต้องรับผิดชอบทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริต เนื่องจากไม่ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลงานในหน้าที่ของตัวเองดีพอ
แต่ทั้งนี้ก็อยากให้พิจารณาตามเจตนาด้วย
หากพฤติกรรมส่อไปในทางฉ้อโกงก็ต้องถูกลงโทษให้พ้นจากตำแหน่ง โดยในส่วนของ
ศธ. มีนโยบายขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปอยู่แล้ว

“ที่ผ่านมา ศธ.มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเข้ามาจำนวนมาก
ซึ่งบางเรื่องมีการสอบสวนไปแล้ว
และบางเรื่องก็อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ทั้งนี้หากเขียนมาตรการแก้ปัญหาทุจริตก็อยากให้ปรับกระบวนการยุติธรรมด้วย
เพราะบางครั้งประเด็นอำนาจหน้าที่ที่เกิดความเสียหายต่อวงราชการ
โดยเฉพาะการทุจริตจำเป็นต้องสั่งย้ายข้าราชการออกมานอกพื้นที่ก่อน
แต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกกลั่นแกล้ง
เนื่องจาสั่งย้ายทั้งที่ยังไม่ได้สอบสวน
ซึ่งผมอยากย้ำว่าการย้ายข้าราชการออกมาก่อนไม่ได้บ่งชี้ว่าข้าราชการคนนั้น
ทุจริต
เพียงแต่ต้องการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งฝ่าย
ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงประเด็นการตั้งกรรมการสอบสวนผู้กระทำผิด
ซึ่งบางครั้งกรรมการพิจารณาเหตุเชิงอ่อน
เพื่อช่วยเหลือลดโทษให้ผู้กระทำผิด
และเมื่อเรื่องส่งมาถึงผู้บริหารก็ต้องตั้งกรรมการสอบใหม่
เพราะเห็นข้อมูลแล้วว่าส่อไปทางทุจริตจริง ดังนั้น
กรรมการสอบสวนชุดแรกจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย ” ปลัด ศธ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13:58 น