“ครูหนุ่ย”แนะ เปลี่ยนแนว จัดงานวันครู บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเด็กแทนที่จะมาร่วมชุมนุมเฉยๆ

48

“ดาว์พงษ์”แนะครูบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมเพื่อเด็กในวันครูแทนที่จะมาร่วม
ชุมนุมเฉยๆ พร้อมตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เผยปีนี้เปลี่ยนแนวจากเสนอแต่ปัญหาซ้ำๆเป็นเสนอแนวทางพัฒนาวิชาชีพครู


เพิ่มเพื่อน


วันนี้ (5 ม.ค.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศธ.ประธานกรรมการคุรุสภา ให้ข้อคิดในการจัดงานวันครู ปี 2559 วันที่ 16
มกราคมนี้ไว้ว่า การจัดงานพิธีการยังคงต้องมีการจัดต่อไป
แต่แทนที่จะให้ครูมาชุมนุมทำพิธีกันเฉย ๆ
ก็อยากให้ครูได้ทำกิจกรรมเพื่อเด็ก เพื่อสังคม หรือ เพื่อชุมชนรอบโรงเรียน
เช่น การเยี่ยมบ้านเด็ก การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน เป็นต้น
ส่วนการประกวดคำขวัญวันครูจากที่คุรุสภาจัดประกวดที่เดียว
ก็น่าจะให้นักเรียนแต่งคำขวัญวันครูประกวดกันในโรงเรียนแล้วใช้เป็นคำขวัญ
วันครูประจำโรงเรียน
ที่สำคัญขั้นตอนการกล่าวคำปฏิญาณตนของครูซึ่งถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์
นั้น พล.อ.ดาว์พงษ์
ให้ข้อคิดด้วยว่าควรจะปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ซึ่งพวกเราเทิดทูนพระองค์ท่านว่าเป็นครูของแผ่นดิน
จึงต้องปฏิญาณต่อหน้าพระองค์ท่านว่าครูจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไร


ดร.ชัยยศ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในงานวันครูทุกปี
และองค์กรวิชาชีพครูก็จะมีการยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอต่าง ๆ
ต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็นข้อเสนอจากกลุ่มผู้แทนครูเป็นส่วนใหญ่
และสิ่งที่เสนอก็มักจะเป็นเรื่องของ ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินครู
ซึ่งปีนี้ก็คงมีการเสนอเช่นกัน แต่จะเสนอในเชิงบวกว่า
คุรุสภาจะพัฒนาคุณภาพครูอย่างไร
เพราะสโลแกนของคุรุสภาคือการยกระดับคุณภาพครุเพื่อให้คุณภาพครูส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา โดยขณะนี้ตนได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา คณะหนึ่ง มีนายพิษณุ
ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธาน และมีผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรหลัก
ร่วมเป็นกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพครูเสนอต่อนายก
รัฐมนตรี ทั้งนี้
การจัดงานวันครูปีนี้จะจัดให้มีสัปดาห์วันครูระหว่างวันที่11-17มกรม
คม2559โดยจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของครูและจัดกิจกรรมของเขต
พื้นที่การศึกษา โดยจะจัดทั้งที่หอประชุมคุรุสภา
และเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 13:12 น.