วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

2535
วิธีแก้ไขข้อมูล          ขณะกำลังนำเสนอผลงาน ในโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูล ขณะกำลังนำเสนอผลงาน ในโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

สวสัดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยครับ หลายท่านอาจจะเคยเจอปัญหาบางทีขณะนำเสนองานก็พบเห็นข้อมูลบางส่วนที่ผิดพลาด หรือ ต้องการปรับปรุงงานนำเสนอให้มีความถูกต้อง และสวยงามมากขึ้น เดิมทีต้องยกเลิกการนำเสนอแล้วแก้ไขใหม่

แต่เหมือน Microsoft PowerPoint จะรู้ถึงปัญหานี้จึงได้เพิ่มในส่วนของผู้นำเสนอข้อมูลขึ้นมาให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อความได้ และวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอวิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ครับ
** หมายเหตุ : ครูอัพเดตใช้ office 365 นะครับ สำหรับเวฮร์ชันที่รองรับคุณสมบัตินี้ จะเริ่มตั้งแต่ office 2013

โดยปกติเมื่อเรานำเสนอข้อมูลในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ตัวโปรแกรมจะทำการโคลนหน้าจอให้เหมือนกันดังภาพ

เพิ่มเพื่อน
วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

แต่ถ้าโปรแกรมตั้งค่าให้อยู่ในมุมมองผู้นำเสนอแล้วก็สามารถข้ามไปขั้นตอนที่ 3 ได้เลยนะครับ

วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูลในขณะกำลังนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

เรามาเริ่มกันที่ ขั้นตอนที่ 1. เปลี่ยนโหมดการนำเสนอให้อยู่ในโหมดมุมมองผู้นำเสนอดังภาพ สามารถเลือกทำได้ 2 แบบ

วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกเมนูแสดงแถบงาน เพื่อแสดงแถบงานด้านล่าง ดังภาพครับ

วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

3. คลิกเลือกไฟล์งานนำเสนอเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล การแก้ไขข้อมูลจะปรับปรุงแบบเรียลไทม์เลยนะครับ

วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

ขั้นตอนที่ 4 ทำการแก้ไขข้อมูลในไฟล์นำเสนอ โดยข้อมูลจะปรับปรุงแบบเรียลไทม์เลยนะครับ

วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

ขั้นตอนที่ 5. เมื่อปรับปรุงไฟล์งานเสร็จแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่โหมดการนำเสนอ โดยการคลิกข้อมูลดังภาพครับ

วิธีแก้ไขข้อมูล ในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV
วิธีแก้ไขข้อมูลในขณะกำลังนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยไม่ต้อง Freeze จอProjector/TV

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Microsoft