เทคนิคการสอบ ให้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย

86

เทคนิคการสอบให้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย
โดยไม่ต้องไปติว (อ่านหนังสือด้วยตนเอง) อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับ
ที่ผมใช้แล้วนำไปสอบ ขึ้นบัญชีได้บ่อยครับ
ส่วนจะได้ลำดับที่เท่าไหร่ค่อยว่ากัน

 

            จาการสอบรอบที่ผ่านมา 1/2558  ที่กำหนดระเบียบให้ผู้สอบต้องผ่านภาค ก. ก่อนถึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ข  ทำให้ทราบได้ว่ามีคนได้ไปสอบภาค ข. น้อยมาก ผ่านไม่ถึง 10% ของผู้เข้าสอบทั้งหมด และคนที่ไปสอบภาค ข.  ก็สอบผ่านเกือบ 100%  ดังนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่การสอบภาค ก. ครับ

ต้องทำไงบ้างถึงจะผ่านภาค ก

ภาค ก. ความ
รอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (150 คะแนน) โดยแบ่งเป็น

1.      ความรอบรู้          50      คะแนน

2.      ความสามารถทั่วไป          50      คะแนน

3.      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน50   คะแนน

ถ้าลองคำนวณเล่น ๆ 150  คะแนน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60  ก็เท่ากับเราต้องทำข้อสอบให้ได้ 90 ข้อ  ถึงจะมีสิทธิ์ไปต่อ หรือส่วนละ 30 ข้อ ซึ่งเราต้องทำข้อสอบในส่วนที่ 3 ให้ได้มากกว่า 40 ข้อขึ้นไป  แล้วทำส่วนที่ 1 ความรอบรู้ และส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป ให้ได้ 50 %  หรือ 25 ข้อ  ซึ่งคงพอเป็นไปได้  ถ้าเราทำได้ตามที่ว่ามา คะแนนส่วนที่ 1 + 2 = 50  และส่วนที่ 3 อีก 40 รวมเป็น 90 เราก็จะผ่านครับ

 

1.      ความรอบรู้          50      คะแนน  เรา
ควรอ่านเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง และควรดูข่าวต่าง ๆ
ประจำวันด้วยนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะออกเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน  เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้าง  ไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรบ้างมาออกข้อสอบ ดูข่าวดีกว่าอ่านหนังสืออีกครับ 555   อันนี้ไม่ต้องเน้นฝึกทำข้อสอบมากนักนะครับ หาข้อสอบมาทำสัก 2 – 3 ชุดก็พอ ดาวน์โหลดจากเน็ตเอาครับ  ต้องทำให้ได้อย่างน้อย 25 คะแนนขึ้นไป

2.      ความสามารถทั่วไป   50    คะแนน   อันนี้เป็นข้อสอบวิชา ภาษาไทย  คณิต  และอังกฤษ ซึ่งไม่มีสัดส่วนชัดเจน  อาจจะคณิตศาสตร์ 10 ข้อ  ภาษาไทย 20  อังกฤษ 10 และอื่น ๆ อีก 10  ไม่แน่นอนครับ  (บางที่ภาษาไทย 30 ข้อก็มี) อันนี้ให้ฝึกทำคณิตศาสตร์  อ่านเทคนิค  วิธีคิดหาคำตอบครับ  อย่าไปฝึกทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว เพราะมันจะทำให้เราทำข้อสอบไม่ได้ถ้าเจอโจทย์ที่ไม่ตรองกับที่อ่านมา อย่างเดียวครับ  ส่วนภาษาไทยอันนี้ก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอา 555+  เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาออก  ส่วนใหญ่จะเป็นบทความยาว ๆ เป็นครึ่งหน้ากระดาษ A4 แล้วให้เราตอบจากเนื้อหา  เพราะฉะนั้นเราไปวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในห้องสอบเอา  ต้องทำให้ได้อย่างน้อย 25 คะแนนขึ้นไป

3.      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน50   คะแนน  ข้อนี้เราต้องทำให้ได้ 40 คะแนน นะครับถึงจะผ่านภาค ก.  เพื่อ
เอาคะแนนไปช่วย 2 ข้อแรกครับ(แล้วจะทำได้เหรอ)
ข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาตายตัว ออกเรื่องเดิมทุก ๆ ปี
และเป็นเรื่องที่ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนทราบดีอยู่แล้ว จึงไม่น่ามีปัญหา  หาข้อสอบมาอ่านเยอะ ๆ ฝึกทำหลาย ๆ ชุดครับ 

 

ถ้าทำตามนี้คิดว่าคงสอบผ่านภาค ก. กันครับ ผมทำแล้วได้ผล  ไม่ได้อ่านหนังสือเยอะจนสมองตื้อคิดไม่ออก จำไม่ได้ สับสนไปหมด  ส่วนภาค ข. ก็เป็นวิชาการศึกษา กับวิชาเอก  ก็น่าจะทำได้กันอยู่

ที่มา : http://krootoey.com/index.php/treatise/286-2015-08-05-15-21-08.html