คำสั่งคสช.เชือดขรก.ศธ. บิ๊กหนุ่ยยันช่วยใครไม่ได้

169

“รม
ว.ศธ.” แจงไม่รู้รายละเอียด ข้าราชการศธ.โดน “คำสั่งคสช.” เล่นงาน
ชี้ความผิดแต่ละคน น่าจะรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้น ยัน “ศธ.”
ต้องทำตามคำสั่งของคสช. ไม่สามารถช่วยใครได้

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (6 ม.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2559 ลงวันที่ 5
ม.ค.2559 เรื่อง
ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2558
เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการ
กำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 15 พฤษภาคม และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่
19/2558เรื่องแต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าว
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 3 รายได้แก่ กลุ่มที่ 1 นายสุเมธ แย้มนุ่น
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายอร่าม ศิริพันธ์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
กลุ่มที่ 2 นายสมคิด มะธิปะโน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า รายชื่อตามประกาศดังกล่าวตนไม่ทราบมาก่อน
เพราะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งจน
กระทั่งเผยแพร่ออกมาเป็นคำสั่ง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ศธ. จะทำตามคำสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1
ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิม และ
ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 2
ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติ
ราชการประจำหน่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ส่วนที่มีคำสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยนั้นต้นสังกัดของแต่ละคนจะเป็นผู้ดำเนิน
การแล้วรายงานมาให้ตนทราบ ส่วนใครมีความผิดในเรื่องใดนั้น
ตนไม่ทราบรายละเอียดจริงๆ

“เบื้องต้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคณะคสช.ไปก่อน
เพราะไม่ได้ไล่ออก เพียงแค่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่กรณี นายสุเมธ
ผมไม่รู้ข้อมูล ส่วนความผิดของแต่ละคนนั้น
ก็น่าจะพอรู้กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น เช่น อาจารย์จุฬาฯ
ก็ไปเกี่ยวพันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของการศึกษาโดยตรง
ส่วนการประกาศรายชื่อครั้งที่ 4 จะมีข้าราชการของ
ศธ.อีกหรือไม่นั้นผมไม่รู้ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งหมด
ผมไม่สามารถช่วยใครได้ทำได้เพียงเอาข้อเท็จจริงมาดู” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 6 มกราคม 2559