อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563

801
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563

อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563

อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
      อนุมัติสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563 (สพป.)


      อนุมัติสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว590 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563 (สพม.)


      อนุมัติสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563 (รร.การศึกษาพิเศษ)


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรร จำแนกรายโรงเรียน (Download ในตาราง)

เพิ่มเพื่อน

      สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ร่างข้อกำหนดจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System)


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รูปแบบคอมพิวเตอร์


     

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
18101 กระบี่Download
21001 กรุงเทพมหานครDownload
37101 กาญจนบุรี เขต 1Download
47102 กาญจนบุรี เขต 2Download
57103 กาญจนบุรี เขต 3Download
67104 กาญจนบุรี เขต 4Download
74601 กาฬสินธุ์ เขต 1Download
84602 กาฬสินธุ์ เขต 2Download
94603 กาฬสินธุ์ เขต 3Download
106201 กำแพงเพชร เขต 1Download
116202 กำแพงเพชร เขต 2Download
124001 ขอนแก่น เขต 1Download
134002 ขอนแก่น เขต 2Download
144003 ขอนแก่น เขต 3Download
154004 ขอนแก่น เขต 4Download
164005 ขอนแก่น เขต 5Download
172201 จันทบุรี เขต 1Download
182202 จันทบุรี เขต 2Download
192401 ฉะเชิงเทรา เขต 1Download
202402 ฉะเชิงเทรา เขต 2Download
212001 ชลบุรี เขต 1Download
222002 ชลบุรี เขต 2Download
232003 ชลบุรี เขต 3Download
241801 ชัยนาทDownload
253601 ชัยภูมิ เขต 1Download
263602 ชัยภูมิ เขต 2Download
273603 ชัยภูมิ เขต 3Download
288601 ชุมพร เขต 1Download
298602 ชุมพร เขต 2Download
305701 เชียงราย เขต 1Download

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
315702 เชียงราย เขต 2Download
325703 เชียงราย เขต 3Download
335704 เชียงราย เขต 4Download
345001 เชียงใหม่ เขต 1Download
355002 เชียงใหม่ เขต 2Download
365003 เชียงใหม่ เขต 3Download
375004 เชียงใหม่ เขต 4Download
385005 เชียงใหม่ เขต 5Download
395006 เชียงใหม่ เขต 6Download
409201 ตรัง เขต 1Download
419202 ตรัง เขต 2Download
422301 ตราดDownload
436301 ตาก เขต 1Download
446302 ตาก เขต 2Download
452601 นครนายกDownload
467301 นครปฐม เขต 1Download
477302 นครปฐม เขต 2Download
484801 นครพนม เขต 1Download
494802 นครพนม เขต 2Download
503001 นครราชสีมา เขต 1Download
513002 นครราชสีมา เขต 2Download
523003 นครราชสีมา เขต 3Download
533004 นครราชสีมา เขต 4Download
543005 นครราชสีมา เขต 5Download
553006 นครราชสีมา เขต 6Download
563007 นครราชสีมา เขต 7Download
578001 นครศรีธรรมราช เขต 1Download
588002 นครศรีธรรมราช เขต 2Download
598003 นครศรีธรรมราช เขต 3Download
608004 นครศรีธรรมราช เขต 4Download

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
616001 นครสวรรค์ เขต 1Download
626002 นครสวรรค์ เขต 2Download
636003 นครสวรรค์ เขต 3Download
641201 นนทบุรี เขต 1Download
651202 นนทบุรี เขต 2Download
669601 นราธิวาส เขต 1Download
679602 นราธิวาส เขต 2Download
689603 นราธิวาส เขต 3Download
695501 น่าน เขต 1Download
705502 น่าน เขต 2Download
713801 บึงกาฬDownload
723101 บุรีรัมย์ เขต 1Download
733102 บุรีรัมย์ เขต 2Download
743103 บุรีรัมย์ เขต 3Download
753104 บุรีรัมย์ เขต 4Download
761301 ปทุมธานี เขต 1Download
771302 ปทุมธานี เขต 2Download
787701 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1Download
797702 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2Download
802501 ปราจีนบุรี เขต 1Download
812502 ปราจีนบุรี เขต 2Download
829401 ปัตตานี เขต 1Download
839402 ปัตตานี เขต 2Download
849403 ปัตตานี เขต 3Download
851401 พระนครศรีอยุธยา เขต 1Download
861402 พระนครศรีอยุธยา เขต 2Download
875601 พะเยา เขต 1Download
885602 พะเยา เขต 2Download
898201 พังงาDownload
909301 พัทลุง เขต 1Download

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
919302 พัทลุง เขต 2Download
926601 พิจิตร เขต 1Download
936602 พิจิตร เขต 2Download
946501 พิษณุโลก เขต 1Download
956502 พิษณุโลก เขต 2Download
966503 พิษณุโลก เขต 3Download
977601 เพชรบุรี เขต 1Download
987602 เพชรบุรี เขต 2Download
996701 เพชรบูรณ์ เขต 1Download
1006702 เพชรบูรณ์ เขต 2Download
1016703 เพชรบูรณ์ เขต 3Download
1025401 แพร่ เขต 1Download
1035402 แพร่ เขต 2Download
1048301 ภูเก็ตDownload
1054401 มหาสารคาม เขต 1Download
1064402 มหาสารคาม เขต 2Download
1074403 มหาสารคาม เขต 3Download
1084901 มุกดาหารDownload
1095801 แม่ฮ่องสอน เขต 1Download
1105802 แม่ฮ่องสอน เขต 2Download
1113501 ยโสธร เขต 1Download
1123502 ยโสธร เขต 2Download
1139501 ยะลา เขต 1Download
1149502 ยะลา เขต 2Download
1159503 ยะลา เขต 3Download
1164501 ร้อยเอ็ด เขต 1Download
1174502 ร้อยเอ็ด เขต 2Download
1184503 ร้อยเอ็ด เขต 3Download
1198501 ระนองDownload
1202101 ระยอง เขต 1Download

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
1212102 ระยอง เขต 2Download
1227001 ราชบุรี เขต 1Download
1237002 ราชบุรี เขต 2Download
1241601 ลพบุรี เขต 1Download
1251602 ลพบุรี เขต 2Download
1265201 ลำปาง เขต 1Download
1275202 ลำปาง เขต 2Download
1285203 ลำปาง เขต 3Download
1295101 ลำพูน เขต 1Download
1305102 ลำพูน เขต 2Download
1314201 เลย เขต 1Download
1324202 เลย เขต 2Download
1334203 เลย เขต 3Download
1343301 ศรีสะเกษ เขต 1Download
1353302 ศรีสะเกษ เขต 2Download
1363303 ศรีสะเกษ เขต 3Download
1373304 ศรีสะเกษ เขต 4Download
1384701 สกลนคร เขต 1Download
1394702 สกลนคร เขต 2Download
1404703 สกลนคร เขต 3Download
1419001 สงขลา เขต 1Download
1429002 สงขลา เขต 2Download
1439003 สงขลา เขต 3Download
1449101 สตูลDownload
1451101 สมุทรปราการ เขต 1Download
1461102 สมุทรปราการ เขต 2Download
1477501 สมุทรสงครามDownload
1487401 สมุทรสาครDownload
1492701 สระแก้ว เขต 1Download
1502702 สระแก้ว เขต 2Download

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
1511901 สระบุรี เขต 1Download
1521902 สระบุรี เขต 2Download
1531701 สิงห์บุรีDownload
1546401 สุโขทัย เขต 1Download
1556402 สุโขทัย เขต 2Download
1567201 สุพรรณบุรี เขต 1Download
1577202 สุพรรณบุรี เขต 2Download
1587203 สุพรรณบุรี เขต 3Download
1598401 สุราษฎร์ธานี เขต 1Download
1608402 สุราษฎร์ธานี เขต 2Download
1618403 สุราษฎร์ธานี เขต 3Download
1623201 สุรินทร์ เขต 1Download
1633202 สุรินทร์ เขต 2Download
1643203 สุรินทร์ เขต 3Download
1654301 หนองคาย เขต 1Download
1664302 หนองคาย เขต 2Download
1673901 หนองบัวลำภู เขต 1Download
1683902 หนองบัวลำภู เขต 2Download
1691501 อ่างทองDownload
1703701 อำนาจเจริญDownload
1714101 อุดรธานี เขต 1Download
1724102 อุดรธานี เขต 2Download
1734103 อุดรธานี เขต 3Download
1744104 อุดรธานี เขต 4Download
1755301 อุตรดิตถ์ เขต 1Download
1765302 อุตรดิตถ์ เขต 2Download
1776101 อุทัยธานี เขต 1Download
1786102 อุทัยธานี เขต 2Download
1793401 อุบลราชธานี เขต 1Download
1803402 อุบลราชธานี เขต 2Download

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
1813403 อุบลราชธานี เขต 3Download
1823404 อุบลราชธานี เขต 4Download
1833405 อุบลราชธานี เขต 5Download
1848801 สพม เขต 1Download
1868803 สพม เขต 3Download
1878804 สพม เขต 4Download
1888805 สพม เขต 5Download
1898806 สพม เขต 6Download
1908807 สพม เขต 7Download
1918808 สพม เขต 8Download
1928809 สพม เขต 9Download
1938810 สพม เขต 10Download
1948811 สพม เขต 11Download
1958812 สพม เขต 12Download
1968813 สพม เขต 13Download
1978814 สพม เขต 14Download
1988815 สพม เขต 15Download
1998816 สพม เขต 16Download
2008817 สพม เขต 17Download
2018818 สพม เขต 18Download
2028819 สพม เขต 19Download
2038820 สพม เขต 20Download
2048821 สพม เขต 21Download
2058822 สพม เขต 22Download
2068823 สพม เขต 23Download
2078824 สพม เขต 24Download
2088825 สพม เขต 25Download
2098826 สพม เขต 26Download
2108827 สพม เขต 27Download
2118828 สพม เขต 28Download

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
2128829 สพม เขต 29Download
2138830 สพม เขต 30Download
2148831 สพม เขต 31Download
2158832 สพม เขต 32Download
2168833 สพม เขต 33Download
2178834 สพม เขต 34Download
2188835 สพม เขต 35Download
2198836 สพม เขต 36Download
2208837 สพม เขต 37Download
2218838 สพม เขต 38Download
2228839 สพม เขต 39Download
2238840 สพม เขต 40Download
2248841 สพม เขต 41Download
2258842 สพม เขต 42Download
2271007 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษDownload

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ