ศธ.จัดงานวันเด็กคึกคัก

55

ศธ.จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดงานวันเด็กที่สนามเสือป่า
จัดซุ้มถ่ายรูปกับฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ
นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดงานวันเด็กพร้อมแจกของรางวัลเพียบ
ผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมงานคึกคัก ด้านสภานักเรียนยื่น 5 ข้อเสนอต่อ
“ดาว์พงษ์”พร้อมขอร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ


วันนี้ (9 ม.ค.)เวลา 08.30 น. ที่สนามเสือป่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ครั้งที่ 61 ภายใต้แนวคิด “คิดส์คาร์นิวัล” (Kids Carnival) :
เทศกาลแห่งความสุข … สนุกเหนือจินตนาการ” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวตอนหนึ่ง ว่า
คำขวัญที่มอบให้สำหรับวันเด็กในปีนนี้ คือ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้
สู่อนาคต” ซึ่งมาจากที่ได้คิดมาว่า เด็กดีควรจะเป็นอย่างไร
นั่นคือเด็กต้องมีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร มีการศึกษา
มีการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอยู่เสมอ
ทั้งหมดนี้รัฐบาลตั้งใจและปรารถนาดีให้ทุกคนมีอนาคตที่ดี
ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนควรเป็นแบบตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ขณะเดียวกันต้องให้เด็กมีการพัฒนาตนเองเสมอ
โดยเฉพาะเราจะต้องทำให้เด็กมีความแข็งแรงกว่านี้
เพราะเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นกำลังของประเทศ
ซึ่งเราต้องทำให้ประเทศแข็งแรงไม่เช่นนั้นจะเผชิญสถานการณ์ภายนอกประเทศไม่
ได้ จะต้องมีการเรียนรู้โลกภายนอกด้วย
โดยเรื่องเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้ที่ครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง

นายกฯ กล่าวต่อไปว่า ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษ
ต้องสอนให้เด็กได้เรียน มีการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยอย่าทำให้ง่ายเกินไปหรือยากเกินไป ตนก็พยายามจะให้ข้าราชการได้รู้
และกำลังทำบทเรียนเพื่อให้นำไปถ่ายทอดต่อ เพราะเราควรสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ต้องพูดได้ อย่าท่องแต่ประโยค คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทั้งนี้
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ไปดำเนินการ
เพราะมีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
ขอให้มีความสุขในวันเด็ก ขอให้เป็นเด็กดี เป็นคนดีเคารพกฎหมาย มีพ่อจนโต
ไม่ใช่ว่าพ่อไปเผชิญชะตากรรมอยู่ที่ไหนไม่รู้
และขอให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้นและมีการพัฒนามากขึ้นนับแต่จัดปี 2498


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้า
และมีฝนตกมาช่วงเวลาสั้นๆ ส่วนกิจกรรมต่างๆจะแบ่งเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่
1.Zones Smart Kids เป็นนิทรรศการเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านกีฬาและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารและภาษาอาเซียน
2.Zone Happy Kids เป็นเวทีตำรวจ ขายขนมราคาถูกแบบไม่มีคนขาย
(จ่าย-ทอนเงินเอง) การเก็บขยะมาแลกกับการให้อาหารสัตว์
เขียนการ์ดให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กและสวนสัตว์ขนาดเล็ก
พร้อมถ่ายรูปกับสุนัขตำรวจ 3.Zone Plearn Kids เป็นกิจกรรมการร้องเพลง
การเต้น กิจกรรมฝึกด้านศิลปะ วาดภาพ ระบายสี เพนต์หน้า
ตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 4.Zone Kids Land เป็นกิจกรรมบนเวทีกลาง
ทั้งนี้
ส่วนราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้อย่างสร้าง
สรรค์ควบคู่การรักษาคุณธรรมและประเพณีไทยที่งดงาม
นอกจากนี้มีซุ้มสำหรับเด็กๆให้ถ่ายภาพกับซุปเปอร์ฮีโร่ที่ชื่นชอบด้วย

เวลา 10.30 น.ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
นำสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา จำนวน 180 คน เข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นจากการประชุมสภานักเรียนระดับประเทศ โดย
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ต้องขอขอบคุณวิทยากรและครูที่ปรึกษาทุกคนที่มีส่วนร่วมกับการจัดประชุมสภา
นักเรียน ซึ่งมีนักเรียน 86
คนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศมาจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการ
ศึกษาร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้การศึกษาไทยมีคุณภาพ
ซึ่งตนไม่อยากให้กิจกรรมจบแค่วันนี้
แต่อยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยภายใน 3 เดือน
ประธานสภานักเรียนจะต้องเข้ามาติดตามข้อเสนอของตัวเองกับตนด้วยว่า
ข้อเสนอต่างๆได้มีการดำเนินการไปถึงไหนบ้างแล้ว
ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าพลังเด็กและเยาวชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อน
การปฎิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เพิ่มเพื่อน

สำหรับข้อเสนอของสภานักเรียน มี 5 ประเด็นหลัก ดังนี้


1.ประเด็นปัญหาความรุนแรงทางสังคม ส่วนใหญ่คือครอบครัวแตกแยก
การทะเลาะวิวาท การคุมคามทางเพศ และการเลียนแบบสื่อ โดยเสนอแนวทางแก้ไข
อาทิ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
มีมาตรการลดปัญหาทะเลาะวิวาทด้วยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
สร้างวิจารณญาณของนักเรียนในการเลือกรับสื่อ

2.ประเด็นปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง แนวทางแก้ไข อาทิ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ปฏิเสธไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติด
กำหนดบทลงโทษนักเรียนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
นำกฎหมายมาใช้อย่างเคร่งครัด

3.ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะ การบุกรุกป่าและตัดไม้ทำลายป่า
แนวทางแก้ไข อาทิ สร้างจิตสำนีกโดยเริ่มที่สภานักเรียน และสอนรุ่นน้อง
อบรมให้ความรู้เพื่อปลุกจิตสำนีกรักป่า ตั้งกลุ่มไลน์อาสาพิทักษ์ป่า
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเด็ดขาด

4.ประเด็นปัญหาการศึกษา ทั้งครูไม่ตั้งใจสอนในห้องเรียน
ออกข้อเสนอเกินหลักสูตร
ครูมุ่งสอนเพื่อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
การคัดเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่สอบหลายครั้งทำให้นักเรียนมีค่าใช้จ่าย
แนวทางแก้ไข อาทิ ออกข้อสอบให้เป็นไปตามหลักสูตร
บรรจุครูให้เพียงพอในโรงเรียน ปรับการสอบโอเน็ตที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

และ5.ประเด็นการเรียนการสอนตามนโนบาย ได้แก่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่กิจกรรมเหมาะกับประถมและม.ต้น
แต่ไม่เหมาะกับเด็กม.ปลาย และการตกซ้ำชั้นในชั้น ป3 ป.6 และม.3
ซึ่งสภานักเรียนสนับสนันเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม
ให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาตนเอง “

อ่านต่อที่ :

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 13:35 น.