สอนเด็กให้สนุก ควรทำอย่างไร

65
สอนเด็กให้สนุก ควรทำอย่างไร

เพิ่มเพื่อน

อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ แนะว่าแค่เปลี่ยนการสอนให้เป็นแบบ Active เด็กก็จะได้เรียนอย่างสนุก ถ้าอาจารย์สนใจการเรียนการสอนแบบ Active ที่อ.วิริยะ เป็นผู้วิจัยและพัฒนาเอง คือ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning การสอนที่จะทำให้เด็กเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ทำได้จริงในห้องเรียนแห่งอนาคต
และยังมีอีกหลายโรงเรียน หลายมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนสังกัดเทศบาลโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้นำรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานไปใช้จัดการเรียนการสอนอีกด้วย


สนใจดูงาน ที่ห้องเรียนแห่งอนาคต เซนทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ติดต่อ คุณณิชานันทน์ 080-8107181 หรือ ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ 
http://www.jsfutureclassroom.com/

ที่มา : blog.eduzones.com