คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 100 คำแรกที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน

194
“คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 100 คำแรกที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน” สำหรับชาวต่างชาติ
 
ข้อมูลจาก: ภาษาอังกฤษออนไลน์