3 ทางเลือก (ใหม่) แนวทางจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ Covid-19

1537
การจ่ายเงิน ทุนเสมอภาค
การจ่ายเงิน ทุนเสมอภาค

3 ทางเลือก (ใหม่) แนวทางจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ Covid-19

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทางเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน ได้เผยแพร่ข้อมูล 3 ทางเลือก (ใหม่) แนวทางจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยประกอบไปด้วย 3 แนวทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ปกครอง/นักเรียนทุนเสมอภาครับเงินสดที่โรงเรียน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลัก การ์ดอย่าตก ต้องรักษาระยะห่าง
2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค พื้นที่เสี่ยง ต้องทำตามมาตรการอย่างเข้มงวด พูดคุยผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์
3.เลือกทั้ง 2 ทาง คือทั้งรับเงินสดที่โรงเรียน และโอนเงิน เลือกตามความเหมาะสม บริบทและสถานการณ์ของนักเรียน ผู้ปกครองของแต่ละพื้นที่

* ขยายเวลาการจ่ายเงินกลุ่มเก่าจาก 20 วันทำการ เป็นภายในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยคุณครูสามารถ ดูรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเตรียมดำเนินการสำหรับ 3 ทางเลือก (ใหม่) แนวทางจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ Covid-19  ดังภาพค่ะ

การจ่ายเงิน ทุนเสมอภาค1
การจ่ายเงิน ทุนเสมอภาค1

การจ่ายเงิน ทุนเสมอภาค2

ทางเลือกที่ 1 สิ่งที่ต้องทำ ครูประจำชั้นพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองเซ็นรับเงินเก็บไว้ที่โรงเรียนเป็นรายห้องเรียนครูประจำชั้นบันทึกแนบหลักฐานการจ่ายเงินรายห้องเรียนในระบบลงลายเว็นรับรองการจ่ายเงิน
ครูแอดมินตรวจสอบการจ่ายเงินของทั้งโรงเรียนแล้วบันทึกแบบรายงานการจัดสรรเงินของโรงเรียนในระบบลงลายเซ็นครูแอดมินและ ผอ.

การจ่ายเงิน ทุนเสมอภาค3

ทางเลือกที่ 2 สิ่งที่ต้องทำ จัดทำบันทึกอนุมัติ ระบุเหตุผลและแนวทางการโอนเงิน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงนามเก็บหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาคไว้เพื่อตรวจสอบที่โรงเรียน ครูประจำชั้นบันทึกแบบหลักฐานการจ่ายเงิน รายห้องเรียนในระบบลงลายเซ็นตรับรองการจ่ายเงิน ครูแอดมิน ตรวจสอบการจ่ายเงินของทั้งโรงเรียน แล้วบันทึกแบบรายงานการจัดสรรเงินของโรงเรียนในระบบลงลายเซ็นครูแอดมินและ ผอ.

การจ่ายเงิน ทุนเสมอภาค4

ทางเลือกที่ 3 สิ่งที่ต้องทำ จัดทำบันทึกอนุมัติ ระบุเหตุผลและแนวทางการโอนเงิน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงนาม ครูประจำชั้นพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงิน ให้ผู้ปกครองเซ็นรับเงิน เป็นรายห้องเรียนและหลักฐานโอนเงินไว้ที่โรงเรียน
ครูประจำชั้นบันทึกแบบหลักฐานการจ่ายเงิน รายห้องเรียน ในระบบลงลายเซ็นรับรองการจ่ายเงิน ครูแอดมิน ตรวจสอบการจ่ายเงินของทั้งโรงเรียน แล้วบันทึกแบบรายงานการจัดสรรเงินของโรงเรียนในระบบ ลงลายเซ็นครูแอดมินและ ผอ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล 3 ทางเลือก (ใหม่) แนวทางจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ Covid-19  จากเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน