3 หลักสูตร อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 พร้อมรายงานการอบรม

7485
3 หลักสูตร อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 พร้อมรายงานการอบรม
3 หลักสูตร อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 พร้อมรายงานการอบรม

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี 3 หลักสูตร อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งจะเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้ว หากคุณครูต้องการ นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 จะต้องเริ่มอบรมเมื่อเข้าสู่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะถึงเวลาจะเริ่มอบรมแล้วเตรียมตัวเก็บชั่วโมงในรอบปีใหม่กันค่ะ ไปดู 3 หลักสูตร อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21กันเลยนะคะ

advertisement

หลักสูตร Coding for Teacher 

>>เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for Teacher<<

ห้ามพลาด บทความเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher

ตัวอย่างรายงานการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ ครูประถม

ตัวอย่างรายงานการอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ ครูประถม

สพฐแจ้งครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้
คู่มือ วิธีการใช้งานระบบอบรมสสวท. สมัครอบรม วิทยาการคำนวณของ สสวท.

หลักสูตรเพศวิถีศึกษา 

การอบรมออนไลน์หลักสูตร การสอน เพศวิถี ศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาขั้นฐาน หรือ สพฐ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ บริษัท P2H โดยมีรายละเอียดังนี้หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

>>เข้าอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา<<

ห้ามพลาด บทความเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างรายงาน การอบรม หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ไฟล์word พร้อมปก

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างรายงาน การอบรม หลักสูตรเพศวิถีศึกษา ไฟล์word พร้อมปก

advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ใช้เวลาในการอบรมจำนวน 20 ชั่วโมงค่ะ โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถพิมพ์วุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการผ่านการอบรม รวมทั้งสามารถนำชั่วโมงการอบรมไปประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ มาดูวิธีการเข้าอบรมกันเลยค่ะ

1. คุณครูเข้าไปที่เว็บ https://www.thaisafeschools.com/ หรือคลิกที่ เข้าเว็บอบรม  จะปรากฎหน้าเว็บขึ้นมาดังภาพค่ะ

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้

2.ให้คุณครูเลือกที่ลงทะเบียนสำหรับครู /บุคลากรทางการศึกษา ตามภาพเลยค่ะ

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้

3. คุณครูทำการกดที่ปุ่มยอมรับ และคลิกที่เริ่มลงทะเบียนได้เลยค่ะ

advertisement

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้

4. คุณครูทำการกรอกข้อมูลส่นตัวและข้อมูลโรงเรียนให้ครบถ้วนจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไปค่ะ

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้

5.เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบแล้ว จะปรากฏหน้านี้ ให้คลิกที่ ยืนยันนะคะ

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้

6. จากนั้นจะขึ้นหน้าหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 บทเรียนด้วยกัน คุณครูคลิกเลือกที่ บทที่ 1

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้
หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถใช้ชั่วโมงคูปอง เพื่อทำวิทยฐานะได้

7. จะปรากฎหน้าบทเรียน ให้เริ่มที่การทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะ ซึ่งต้องทำการเรียนจบให้ครบทั้ง 4 บท ตามขั้นตอนที่ 6 ก็จะเป็นการสิ้นสุดการเรียนออนไลน์ค่ะ


ขั้นตอนการเรียนออนไลน์

องค์ประกอบของ e-learning ประกอบไปด้วย 4 ส่วน 

  1. Pretest ทดสอบก่อนเรียน : ให้ผู้เรียนเริ่มต้นจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน
  2. เนื้อหา : ผู้เรียนเริ่มศึกษาในแต่ละบท แต่ละหัวข้อ โดยเนื้อหาในแต่ละหัวข้อนั้น จะแตกต่างกันออกไป เช่น บทความ , วีดีโอ , รูปภาพ , ลิ้งค์เชื่อมโยงแหล่งความรู้เพิ่มเติม หรือ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มอัพเดทสถานะ “ศึกษาและทำความเข้าใจเรียบร้อย”
  3. Posttest ทดสอบหลังเรียน : สุดท้ายของแต่ละบท ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลความเข้าใจ หากคะแนนทดสอบผ่าน จึงจะสามารถเข้าสู่บทเรียนถัดไปได้
  4. เอกสารอ่านเพิ่มเติม : เป็นลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร หรือ แหล่งความรู้สำคัญเพิ่มเติม ให้ผู้เรียนที่สนใจได้ศึกษาเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

>>เข้าอบรมหลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติ<<