3 แหล่งออมเงิน แบบปลอดภาษี ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย

1515
3 แหล่งออมเงิน แบบปลอดภาษี ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย
3 แหล่งออมเงิน แบบปลอดภาษี ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย

3 แหล่งออมเงินแบบปลอดภาษี ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการออมเงินแบบปลอดภาษี ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ทางเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เผยแพร่บทความ
มีแหล่งออมเงินแบบใดบ้างที่จะได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยได้รับการยกเว้นภาษี มาเช็กกัน!

1. ออมเงินกับ กบข.
เงินที่สมาชิกส่งสะสมเข้า กบข. ทั้งส่วนที่เป็นเงินออมตามกฎหมาย 3% และเงินออมเพิ่มสูงสุด 12% ของรายได้ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินออมของสมาชิก กบข. โดยไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น สมาชิก กบข. สามารถพิจารณา “ออมเพิ่ม” กับ กบข. เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการหักลดหย่อนภาษีได้เลยที่ http://bit.ly/3s2t8ca หรือ แอป กบข. เมนู “ออมเพิ่ม“

2. บัญชีฝากประจำปลอดภาษี
การเปิดบัญชีฝากประจำตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกยกเว้นภาษี แต่มีเงื่อนไขคือ 1 คนสามารถเปิดบัญชีฝากประจำปลอดภาษีได้ครั้งละ 1 บัญชีเท่านั้น*

3. ประกันสะสมทรัพย์
เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการออมเงินระยาว พร้อมได้รับความคุ้มครองไปในตัว ซึ่งนอกจากผลตอบแทนจะไม่ต้องเสียภาษีแล้ว ยังนำค่าเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

3 แหล่งออมเงิน แบบปลอดภาษี ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย
3 แหล่งออมเงิน แบบปลอดภาษี ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำหนด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)