3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน

8613
3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม  ดังนี้ คือ

1. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง 186 – 200
2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
โดยคุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆสามารถ เรียนล่วงหน้า เรียนย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ด้วยนะคะ โดยสามารถอ่านวิธีการเรียนรู้จาก เว็บไซต์ www.dltv.ac.th ได้จากลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง คลิกอ่านเพิ่มเติม
3. บนสมาร์ทโฟน  แอพพลิเคชั่น  DLTV ซึ่งแอพพลิเคชั่น DLTV สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์และ IOS เลยค่ะ
การใช้งาน Application สำหรับการรับชมการเรียนการสอนคลิกอ่านเพิ่มเติม

 

15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง   ช่องสัญญาณทีวี สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วยช่องต่างๆ ต่อไปนี้
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
ระดับชั้น อนุบาล 1 ช่อง 5
ระดับชั้น อนุบาล 2 ช่อง 6
ระดับชั้น อนุบาล 3 ช่อง 7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 26
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 28
ช่องสัญญาณทีวี ดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ของ อาชีวะศึกษา ก็จะประกอบไปด้วยช่อง 37  และช่อง 38 ดังภาพ

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน

เปิด 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล  สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  ชั้น อบ.1 – ม.ุ6 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คลิกอ่านเพิ่มเติม

โดยใช้กำหนดการเรียนรู้  และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งครูอัพเดตดอทคอมได้รวบรวมวิธีการดูกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนทำการเรียนรู้ ซึ่ง คุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถอ่านได้จากลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นคลิกอ่านเพิ่มเติม

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลนะคะ และหวังว่าบทความ 3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้าน จะมีประโยชน์กับคุณครูและผู้ปกครองนะคะ