แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ

398

 

 

แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ
แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือ เรื่อง แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ถึง ศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่สมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกหน่วยงานให้ปฎิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 ในกรณีจะจัดการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 50-100 คน ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุญาต

เพิ่มเพื่อน

หากมีผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาต ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 ดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินการจีดประชุม อบรม สัมมนา และจีดกิจกรรมต่างๆได้ ดังนั้น จึงขอยกเลิกแนวปฎิบัติในกรณีจะจัดการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆตามข้างต้น

โดยสามารถดำเนินการจีดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการเว้นระยะห่างทาสัคม (Social distancing) ทั้งนี้ ให้ปฎิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ
แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ จาก กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะ