แชร์ด่วน! คู่มือการคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2559

58

ที่ ศธ 04009/ว258 รายละเอียดเพื่อประกอบการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

เอกสารแนบ

1. ไฟล์ที่ 1 [ ขนาดไฟล์ 367.06 KB ]

เพิ่มเพื่อน

2. ไฟล์ที่ 2 คู่มือการดำเนินการการคัดเลือก [ ขนาดไฟล์ 66.59 MB ]

ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=281