ก.ค.ศ.ตีกลับเกณฑ์คัดเลือก ‘บิ๊กร.ร.’ หลังสพฐ.ชง ‘กลุ่มประสบการณ์’ ไม่ต้องสอบ

37

นางจินตนา มีแสงพราว
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้เสนอขอให้ปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สพฐ.โดยขอให้ผู้ที่เข้าคัดเลือกในกลุ่มประสบการณ์
ไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน แต่ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบ
โดยขอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ ก.ค.ศ.และ สพฐ.มาพูดคุย
เพื่อจัดทำรายละเอียด รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องปรับ
มาให้พิจารณาในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์นี้
หากที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ให้ความเห็นชอบ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
ก.ค.ศ.ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) เป็นประธาน ต่อไป

“สพฐ.เสนอขอปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มประสบการณ์ แต่ยังไม่มีเหตุผล
และรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบการพิจารณา
บอกแต่เพียงว่าที่ผ่านมามีจำนวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้น้อยกว่าตำแหน่ง
ว่าง จึงเสนอให้ปรับหลักเกณฑ์ในกลุ่มประสบการณ์ ขอให้ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ดังนั้น จึงให้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก่อน
เพื่อหาเหตุผล และความจำเป็นที่จะต้องปรับ
โดยไปดูหลักเกณฑ์การคัดเลือกในหลายด้าน
ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สอบคัดเลือกไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใด เป็นเพราะข้อสอบยากเกินไป
หรือเป็นเพราะอะไร ส่วนจะเป็นเพราะข้อสอบคัดเลือกยากเกินไปหรือไม่นั้น
ดิฉันไม่ทราบ เพราะข้อสอบจะเป็นความลับ โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย
จะต้องไปหารือกัน แต่หากเห็นว่าจำเป็นต้องปรับจริงๆ ก็เสนอให้
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ พิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์นี้” นางจินตนากล่าว

เพิ่มเพื่อน

นางจินตนากล่าวอีกว่า
ส่วนการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ.นั้น
ถือเป็นอำนาจของ สพฐ.ในการคัดเลือกโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้ง สพฐ.พิจารณา
ประกาศให้เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยให้คำนึงถึงพื้นที่ที่เป็นเกาะ
หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆ
ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ
โดยจะมีคณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สพฐ.โดยไม่ต้องรายงานให้
ก.ค.ศ.รับทราบ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน