advertisement

คุรุสภา  ขอเชิญตอบ แบบสำรวจความต้องการ  ในการพัฒนาตนเองทาง วิชาชีพ

1198

advertisement

คุรุสภา  ขอเชิญตอบ แบบสำรวจความต้องการ  ในการพัฒนาตนเองทาง วิชาชีพ
คุรุสภา  ขอเชิญตอบ แบบสำรวจความต้องการ  ในการพัฒนาตนเองทาง วิชาชีพ

advertisement

คุรุสภา  ขอเชิญตอบ แบบสำรวจความต้องการ  ในการพัฒนาตนเองทาง วิชาชีพ

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญ ตอบแบบสำรวจความต้องการ ในการพัฒนาตนเองทาง วิชาชีพ

เพิ่มเพื่อน

advertisement

โดยผู้ที่จะทำแบบสำรวจประกอบด้วย 1.ผู้ประกอบวิชาชีพครู 2.ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3.ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  4.ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  หรือหากมีสถานะอื่นๆก็ระบุครับ..

advertisement

ทางเว็บ ครูอัพเดตดอทคอม  จึงขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ทุกๆท่าน ร่วม ตอบแบบสำรวจความต้องการ ในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ของทาง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อีกทางครับ

ซึ่งการตอบ แบบสำรวจความต้องการ ในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ  ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจ
ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ครับ..
ลิงก์ตอบแบบสอบถาม   https://bit.ly/webinarksp2563thai
ขอขอบคุณที่มา   คุรุสภา