นิสัย 12 ข้อ อยากเก่งต้องทำ !!

65

ถ้าคุณอยากเป็นคนเก่ง จำไว้ 12 ข้อ

       นิสัย 12 ประการที่มนุษย์จะต้องสร้างให้เข้าใจและทำจนเป็นนิสัย
ตั้งเป้าให้ได้และทำให้ได้ดี ทำไปปรับไป ซึ่ง 12 ประการนั้นได้แก่

ประการที่ 1  เก็บความฝันอันสวยงามไว้
อย่าให้เลือนหายไป คุณต้องอดทนมาก ขยันมากและจิตแน่วแน่
กัดไม่ปล่อยและข้อสำคัญคือ ต้องเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง
มีคุณธรรมด้วยสันติวิธี ไม่เบียดเบียนใคร

ประการที่ 2  มีอุดมการณ์ มีปรัชญา
ค่านิยมชีวิตที่ดีงาม ชีวิตไม่ว่าจะรวย เก่ง หรือบนเส้นทางแห่งความดี
ชีวิตที่สงบสันติ ประกอบด้วยกุศลกรรม 10
 เก่งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้มาด้วยความชอบธรรม

ประการที่ 3  ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน
มีการกำหนดเวลาและเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง
มีการตรวจสอบเป้าหมายอยู่เสมอและควรทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายนั้นมีปณิธาน
แน่วแน่

เพิ่มเพื่อน

ประการที่ 4   สำรวจตัวเอง บริหารตัวเองให้ได้
สำรวจตัวเองว่ามีจุดอ่อนอะไร มีจุดแข็งอะไร
เราสามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่ สามารถบริหารตัวเองได้หรือไม่

ประการที่ 5  วางแผนพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
เพิ่มพูนความรู้จากการทำงานและหนังสือผู้ประสบความสำเร็จจะต้องมีการอุทิศ
ตัว ทุ่มเทกายใจ มีความมานะพากเพียร
ที่จะมุ่งไปสู้เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

ประการที่ 6 ฝึกทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา
ในการหาทางเลือกใหม่ ทำไป แก้ไขไป ตัดสินไป
กลายเป็นปัญหาที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิธีใหม่ๆมีแนวทางใหม่ๆ
กล้าเผชิญปัญหาเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาจากบุคคลรอบตัว
แต่สุดท้ายต้องกล้าตัดสินใจ

ประการที่ 7 ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่ม เป็นผู้นำในการมองการณ์ไกล ชื่นชมนักคิด
ส่งเสริมให้กำลังใจยอมรับความผิดพลาด  ที่สำคัญต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบที่เป็นได้

ประการที่ 8  สร้างสมบารมี มีความสามารถในการจูงใจ
ปลุกระดม ให้กำลังใจ ชี้ข้อผิดพลาด เสนอแนวทางแก้ไข
มีความสามารถในการสื่อความ เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
ยุติธรรมมีความสามารถในการเป็นผู้บังคับบัญชา

ประการที่ 9 เป็นผู้นำเต็มตัว
คนที่เป็นผู้นำจะสามารถฝึกคนให้เก่งขึ้น สามารถทำงานได้เองจนสำเร็จ
โดยเพียงแต่ชี้แนะและจูงใจ ความสามารถนี้จะต้องเริ่มจากตัวเองเป็นตัวอย่าง

ประการที่ 10  เป็นนักคิดที่ลึกซึ่ง สุขุม รอบคอบ
เป็นผู้นำที่มีความแยบยลในการวางยุทธศาสตร์ในการอ่าน สังเกต
มีศิลปะในการบริหาร รู้จักใช้จังหวะ ใจเย็น มองอะไรหลายชั้น
เป็นนักเจรจาที่มีความสุขุมลุ่มลึก

ประการที่ 11  ทำตัวเป็นเทรนเนอร์ เป็นโค้ช
เป็นครูชั้นดี เมื่อปฏิบัติแล้วยังทำไม่ได้ ก็ต้องคิดหาวิธีแก้ไขใหม่
เปลี่ยนยุทธศาสตร์ หรือครูที่ดีต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดี
ตัวเองก็ต้องทำอย่างนั้นก่อน

ประการที่ 12  เป็นนักสร้างทีมที่ดี
สร้างทีมแชมเปี้ยนได้ สร้างทีมงานที่เก่งได้ จากทีมที่ไม่เอาไหน
แต่เมื่อได้หัวหน้าทีมดีมาจุดประกาย ทำให้ทุกคนตื่นตัวเป็นนิสัย
เปลี่ยนพฤติกรรม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณที่มาจาก : http://smartsme.tv/lifestyle-detail.php?id=17885