เขตที่ 2 มาแล้ว!!สพป.นภ.1เปิดสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) จำนวน 9 อัตรา 6 วิชาเอก

68

เขตที่ 2 มาแล้ว!!สพป.นภ.1เปิดสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) จำนวน 9 อัตรา 6 วิชาเอก