ครูอุบลฯ ร้องคสช.จี้เอาผิด “กก.อ่านผลงาน” ไม่โปร่งใส

59

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นางจันทรา ไมถึง
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองช้าง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า
จากกรณีศาลปกครองมีคำวินิจฉัยเมื่อปี 2556
ให้ยกเลิกคำสั่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่มีมติไม่ให้ผลงานทางวิชาการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของตนผ่านการ
ประเมิน ตามที่คณะกรรมการอ่านผลงาน 3 คนเสนอ
พร้อมทั้งมีคำสั่งให้เขตพื้นที่ฯตั้งคณะกรรมการอ่านผลงานชุดใหม่
โดยคำวินิจฉัยของศาลระบุว่าการตั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการฯที่ให้ผลงานของตน
ไม่ผ่านนั้น
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ในเรื่องการให้คะแนน
ซึ่งตนอยากรู้ว่าการดำเนินการของคณะกรรมการอ่านผลงานทั้ง 3 คนดังกล่าว
ผิดและควรต้องถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่
เนื่องจากจนถึงขณะนี้ทางเขตพื้นที่ฯก็ยังไม่ได้ดำเนินการลงโทษใดๆ
ทั้งที่ผ่านมาตนได้ร้องเรียน ศธ.และ ก.ค.ศ. มาโดยตลอด แต่เรื่องก็เงียบ
จึงได้มาร้องเรียนสื่อและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

“ดิฉันทำผลงานทางวิชาการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครั้งแรกในปี
พ.ศ.2553 แต่ไม่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการอ่านผลงาน
ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่มีโทรศัพท์มาหาดิฉันเพื่อสอบถามว่าจะจ่ายเงิน
90,000 บาทหรือไม่ ถ้าจ่ายก็จะผ่านประเมิน แต่ดิฉันก็ปฏิเสธไป
หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าคณะกรรมการฯระบุให้ผลงานไม่ผ่าน
โดยตั้งข้อสังเกตที่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ดิฉันทำเสนอ
ซึ่งสะท้อนถึงการไม่มีความรู้ในหัวข้อที่ดิฉันทำผลงาน เช่น
คณะกรรมการฯยกตัวอย่างเอกสารอ้างอิงจากต่างประเทศ
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเด็กปฐมวัยที่ดิฉันทำเสนอ,
คณะกรรมการฯตั้งข้อสังเกตว่าทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ยากเกินไป
สำหรับเด็กอนุบาล 2 ทั้งที่ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
ระบุเองว่าเด็กอนุบาลจะต้องเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
เป็นต้น และเมื่อทักท้วงไปยังอ.ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.ให้คณะกรรมการฯทบทวน
กลับเพิ่มข้อสังเกตให้ดิฉันไม่ผ่าน
โดยระบุเพิ่มเติมว่าเน้นแบบฝึกกับเด็กเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งที่ในผลงานได้ระบุถึงแผนการสอนด้วย ไม่ใช่แค่ใช้แบบฝึกอย่างเดียว
ยิ่งกว่านั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาของ ก.ค.ศ. โดย
ก.ค.ศ.จะให้โอกาสผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินรอบแรกสามารถยื่นขอทำผลงานใหม่ได้
นั้น เมื่อดิฉันยื่นใหม่ครั้งที่ 2 ในปี 2554
กลับปรากฏว่าผลงานผ่านการประเมินโดยที่ดิฉันใช้ผลงานเล่มเดิมโดยไม่เปลี่ยน
แปลงใดๆ แถมยังไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท” นางจันทรากล่าว

เพิ่มเพื่อน

นางจันทรากล่าวต่อว่า
การที่เขตพื้นที่ฯขอให้ตนยุติการร้องเรียนโดยระบุว่าได้เยียวยาโดยตั้งคณะ
กรรมการอ่านผลงานชุดใหม่แล้วนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นคนละเรื่องกัน
การเยียวยาดังกล่าวเป็นขั้นตอนปกติของ
ก.ค.ศ.ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทำผลงานยื่นเข้าไปใหม่ได้ถ้าไม่ผ่านการ
ประเมินรอบแรก ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเยียวยาใดๆ ของเขตพื้นที่ฯ

ด้านนายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวว่า ได้สั่งให้คณะกรรมการชุดเก่าทั้ง 3 คน
หยุดทำหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะของ อ.ก.ค.ศ.
พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
ซึ่งที่ผ่านมาตนได้พยายามแก้ไขปัญหาและหาทางเยียวยาตามกระบวนการที่ถูกต้อง
แล้ว จึงอยากให้นางจันทราคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของครูเป็นหลัก
เพราะหากมัวแต่ฟ้องร้องไปเรื่อยๆ เรื่องก็จะไม่มีทางจบ
และสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือนักเรียน

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 28 มกราคม 2559