ดาวน์โหลดที่นี่! ร่างรัฐธรรมนูญ2559 (ฉบับปราบโกง) เบื้องต้นมี 270 มาตรา 15 หมวด

78

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แถลงเปิดตัวร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับปราบโกง) ร่างแรก ผ่านทางเว็บไซต์รัฐสภาไทย โดยเผย เนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น จำนวน 270 มาตรา เพิ่มหมวดขัดกันแห่งผลประโยชน์…

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 ม.ค.2559 นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ​ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แถลงเปิดตัวร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ผ่านทางเว็บไซต์รัฐสภาไทย เผย เนื้อหาสาระร่างรัฐธรรรมนูญเบื้องต้น จำนวน 270 มาตรา มาตรา 15 หมวด รวมบทเฉพาะกาล โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยมีหมวดหลักๆ ได้แก่ การเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.ใหม่ และสาระสำคัญในร่าง รธน.เรื่องการปกครองท้องถิ่น

ด้าน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการ กรธ.ย้ำ รธน.ฉบับปราบโกง เพิ่มหมวดขัดกันแห่งผลประโยชน์

เพิ่มเพื่อน

นายมีชัย กล่าวว่า ร่าง รธน.ฉบับนี้ เน้นการป้องกันปราบปรามทุจริตอย่างจริงจัง ทำให้การเมืองไม่ใช่เป็นที่ฟอกตัวของคนเคยทำผิด โดยใช้หลักเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน ถ้าศาลตัดสินมีความผิดไม่ว่าถูกลงโทษ หรือได้ล้างมลทินหรือไม่ จะกลับมาเป็น ส.ส. ไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่บ้าน เป็นความผิดคดีฟอกเงิน การพนัน ค้ายาเสพติด จะเข้าสู่การเมืองไม่ได้ และไม่ว่าร่างกี่ครั้งต้องยึดตามฉบับชั่วคราว และคนมาร่างใหม่อาจได้หนักกว่านั้น.

 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอ่านได้ ที่นี่

>

ที่มา http://www.thairath.co.th/content/570023