advertisement

เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 

1134

advertisement

เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

advertisement

เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ  ในครั้งนี้ เป็น รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา
ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศผลการคัดเลือก สถาบันการศึกษา
เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564  ของ กสศ. รายละเอียดดังล่างนี้

 

เพิ่มเพื่อน

advertisement

เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

 

advertisement

เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
เช็กที่นี่ รายชื่อ 10 สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู (โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

ดาวโหลดเอกสารแนบ  (PDF)  คลิกที่นี่…

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)