ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

603
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (คลิก)https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_128.pdf

 

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

 

 

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

 

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ศูนย์สอบกทม.และนนทบุรี
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_113.pdf

ศูนย์สอบนครปฐม
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_114.pdf

ศูนย์สอบปทุมธานี
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_115.pdf

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_116.pdf

ศูนย์สอบราชบุรี
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_117.pdf

ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_118.pdf

ศูนย์สอบชลบุรี
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_119.pdf

ศูนย์สอบเชียงใหม่
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_120.pdf

ศูนย์สอบพิษณุโลก
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_121.pdf

ศูนย์สอบนครราชสีมา
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_122.pdf

ศูนย์สอบอุดรธานี
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_123.pdf

ศูนย์สอบอุบลราชธานี
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_124.pdf

ศูนย์สอบขอนแก่น
คลิก  https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_125.pdf

ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_126.pdf

ศูนย์สอบสงขลา
คลิก https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_127.pdf

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.