ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกทักษะการอ่านออกเขียนได้

120

แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-6

ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.5 KB

โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.5 KB

แบบฝึกการเรียนการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยนักเรียนที่อ่านไม่ออก

ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB

ขอขอบคุณที่มา : http://www.guruonline.in.th