การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียน

54

การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนวิธีการสอบ
เพราะกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
เช่น ข้อสอบเพียง 300 ข้อ
ไม่น่าจะเป็นคำตอบเดียวในการคัดเลือกให้ได้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดีและเก่ง
ในอนาคตจึงคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 56/2559 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2/2559