ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกหัดสระภาษาไทย จำนวน 23 ชุด

394

   

ผังการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดเรื่องสระ …แบ่งปันโดย คุณตาจ่อย    
บทที่ 1 เรื่องสระอา 1,122 KB [PDF]
บทที่ 2 เรื่องสระอู 553 KB [PDF]
บทที่ 3 เรื่องสระใอ อี 866 KB [PDF]
บทที่ 4 เรื่องสระโอ ไอ 312 KB [PDF]
บทที่ 5 เรื่องสระอำ อุ 344 KB [PDF]
บทที่ 6 เรื่องสระอะ 665 KB [PDF]
บทที่ 7 เรื่องสระอิ เอ 411 KB [PDF]
บทที่ 8 เรื่องสระออ 290 KB [PDF]
บทที่ 9 เรื่องสระเอา 445 KB [PDF]
บทที่ 10 เรื่องสระอือ 340 KB [PDF]
บทที่ 11 เรื่องสระแอะ อักษร 3 หมู่ 624 KB [PDF]
บทที่ 12 เรื่องสระแอ เออะ 278 KB [PDF]
บทที่ 13 เรื่องสระเอือ เอะ 334 KB [PDF]
บทที่ 14 เรื่องสระโอะ เอีย เอือ 461 KB [PDF]
บทที่ 15 เรื่องสระอึ เอาะ 305 KB [PDF]
บทที่ 16 ตัวสะกดแม่กม 259 KB [PDF]
บทที่ 17 ตัวสะกดแม่เกย 295 KB [PDF]
บทที่ 18 ตัวสะกดแม่เกอว 534 KB [PDF]
บทที่ 19 ตัวสะกดแม่กก 436 KB [PDF]
บทที่ 20 ตัวสะกดแม่กด 444 KB [PDF]
บทที่ 21 ตัวสะกดแม่กบ 345 KB [PDF]
บทที่ 22 สระเอะ โอะ อัว เออ 1,062 KB [PDF]
บทที่ 23 บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน 946 KB [PDF]

ที่มา : http://www.karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1919

เพิ่มเพื่อน