การบ้านใหม่ปรับระบบสอบคัดเลือกครู

44

“ดาว์พงษ์”สั่งการบ้านใหม่ รื้อระบบสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เล็งให้
สทศ.ออกข้อสอบ-จัดสอบ เก็บคะแนนไว้ 2 ปี เมื่อ สพท.ต้องการรับครู
ก็ให้นำคะแนนไปยื่น โดย สพท.เป็นผู้สัมภาษณ์เอง

วันนี้ (8 ก.พ.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการคัดเลือกและรับครู เมื่อเร็วๆ นี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้นำเสนอข้อดี ข้อเสีย
ของการจัดสอบคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบุให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
และในทางปฏิบัติ สพท.จะจ้างสถาบันอุดมศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ออกข้อสอบ และดำเนินการจัดสอบให้
ซึ่งจะมีปัญหาความลำเอียงในมาตรฐานของข้อสอบ ความยากง่ายไม่เท่ากัน
อีกทั้งการที่ให้แต่ละสพท.จัดสอบกันเองยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณด้วย
ซึ่งเท่าที่ทราบแต่ละปี สพฐ.ต้องเสียงบฯเพื่อการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยถึง
80 ล้านบาท

ดังนั้น
สพฐ.จึงได้เสนอให้มีการปรับกระบวนการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย
จากที่ให้สพท.ดำเนินการเองมาให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.)ดำเนินการตั้งแต่ออกข้อสอบ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยประหยัดงบฯได้มาก
อีกทั้งผู้สอบยังสามารถเก็บคะแนนไว้ได้ถึง 2 ปี เมื่อ
สพท.ใดต้องการรับครูก็ให้นำคะแนนนั้นไปยื่น โดย สพท.จะเป็นผู้สัมภาษณ์เอง

เพิ่มเพื่อน

“ รูปแบบการจัดสอบนี้เป็นลักษณะเดียวกับการสอบเข้ารับราชการของสำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ที่การสอบภาค ก และ ภาค ข
ดำเนินการโดยส่วนกลาง แล้วส่วนราชการก็เรียกไปสัมภาษณ์ ภาค ค
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงเป็นเพียงแนวคิด
ที่ประชุมจึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ไปดูข้อกฎหมายก่อน ว่า สามารถทำได้หรือไม่ โดยเฉพาะมาตรา 47 และ
50 ที่กำหนดว่าให้ สพท.ดำเนินการจัดสอบนั้น หมายความว่าอย่างไร
หมายถึงจัดสถานที่ หรือ จัดสอบ และรวมถึงออกข้อสอบด้วยหรือไม่
หากรวมทั้งหมดก็ต้องปรับแก้กฎหมาย”รมว.ศธ.กล่าวและว่า
การปรับรูปแบบการสอบคัดเลือกนี้ นอกจากช่วยประหยัดงบฯได้แล้ว
ยังสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานข้อสอบ รวมถึงสามารถบอกได้ด้วยว่า
มีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพอย่างไร.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:33 น.