สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ

181
สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ
สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ

 

สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ

สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ
สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ. 040095/1523 เรื่อง ขอเชิญรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ภาคพิเศษตอนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ภาคพิเศษ ตอน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ชมไปทางในประเด็น ดังต่อไปนี้

-นโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบสอบถามวิธีใหม่วิถีคุณภาพ
-ความปลอดภัยในโรงเรียน

เพิ่มเพื่อน

โดยรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. จะออกอากาศระหว่างเวลา 8:00 น ถึง 9:00 น ทั้งนี้โรงเรียนสามารถรับชม
การถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่

www.facebook.com/obeconline
www.youtube.com/obectvonline
www.obectv.tv

จึงเรียนมา เพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.  พร้อมทั้งแจ้งโรงเรียน ผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกัน

 

 

สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ
สพฐ. เชิญรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหารครูทั่วประเทศ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จาก สพฐ.