กมธ.การศึกษาฯสนช.ชงศธ.ล้ม5แท่ง

67

“ตวง”เผย
กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช.เสนอข้อคิดเห็นปรับโครงสร้าง ศธ.ถึงมือเสมา 1
แล้ว สลาย 5 แท่ง ศธ.ต้องเล็กลง แยกฝ่ายนโยบาย ออกจากฝ่ายปฏิบัติ
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีอำนาจใน 4 งานชัดเจน

วันนี้ (15 ก.พ.) ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)
การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ
นี้ กมธ.การศึกษาฯ
สนช.ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ไปแล้ว
โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
เดิม คือ โครงสร้างของ ศธ.ต้องเล็กลง แยกฝ่ายนโยบาย ออกจากฝ่ายปฏิบัติ
โดยฝ่ายปฏิบัติหรือสถานศึกษาต้องเป็นนิติบุคคลมีอำนาจใน 4งาน ตามมาตรา 39
ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ คือ อำนาจวิชาการ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป และการจัดการงบประมาณ ส่วน ศธ.จะเป็นเพียงผู้ให้นโยบาย
กำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลเท่านั้น
ไม่ใช่เป็นฝ่ายนโยบายลงไปล้วงลูกการปฏิบัติงาน
และงบประมาณมาอยู่ส่วนกลางเหมือนในปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

“โครงสร้างที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน คือ ระบบ 5 แท่ง หรือ
5องค์กรหลักที่ต่างคนต่างใหญ่ประสานกันไม่ได้
ผู้บริหารแต่ละองค์กรก็ไปขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีแต่ละคนซึ่งก็เป็นการสร้าง
อาณาจักรใหม่อีก ไม่เอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่ผู้เรียน
ให้มีคุณภาพได้ และไม่ตอบโจทย์ว่าทำให้กระทรวงเล็กลง
แต่มีอำนาจใหญ่ขึ้นที่โรงเรียน โดยโครงสร้างในส่วนกลางของ ศธ.ที่ได้เสนอมี
ปลัด ศธ.เป็นผู้ประสานระดับ11 มีกรม หรือ สำนักงานคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งกลไกภายในเป็นประถม-มัธยมก็ไม่ติดใจ,การอาชีวศึกษา,
กรมวิชาการ
ซึ่งอาจจะเรียกว่าสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนและจะยก
ฐานะหน่วยงานที่อยู่ใต้สำนักงานปลัด ศธ.เช่น
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมมการศึกษาเอกชน(สช.)และสำนักงานคณะกรรมการข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ออกมาเป็นกรม
เพื่อให้ทำงานคล่องตัวก็ได้” ดร.ตวง กล่าว.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559